1678/2009

Given i Helsingfors den 29 december 2009

Lag om ändring av 73 a § i avfallslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i avfallslagen av den 3 december 1993 (1072/1993) 73 a § 2 mom.,

sådant det lyder i lag 1063/2004, som följer:

73 a §
Förbud mot förbränning av avfall på finskt vattenområde och i Finlands ekonomiska zon

Bestämmelser om förbränning av avfall orsakat av fartygs ordinarie drift finns dock i miljöskyddslagen för sjöfarten (1672/2009).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 248/2009
KoUB 33/2009
RSv 249/2009

Helsingfors den 29 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.