1645/2009

Given i Helsingfors den 29 december 2009

Statsrådets förordning om ändring av 6 och 9 § i statsrådets förordning om ersättningar för rättsmedicinska undersökningar

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 16 september 2004 om ersättningar för rättsmedicinska undersökningar (862/2004) 6 och 9 § som följer:

6 §

Institutet för hälsa och välfärd betalar arvoden och ersättningar enligt denna förordning.

Betalda arvoden och ersättningar skall indrivas hos den som av domstol ålagts att ersätta staten för dem. Har sådan förpliktelse inte ställts, eller har saken inte handlagts av domstol, stannar de staten till last.

9 §

Ersättningsgrunderna enligt denna förordning gäller inte de på basis av avtal mellan universiteten och Institutet för hälsa och välfärd av universitetspersonalen utförda obduktioner och andra undersökningar vilkas ersättningsgrunder bestäms separat.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Helsingfors den 29 december 2009

Omsorgsminister
Paula Risikko

Direktör
Pekka Järvinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.