1620/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Republikens presidents förordning om ändring av 16 § i republikens presidents förordning om militära grader, tjänstgöringsgrader och försvarsmaktens emblem

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av försvarsministern,

ändras i republikens presidents förordning av den 28 december 2007 om militära grader, tjänstgöringsgrader och försvarsmaktens emblem (1490/2007) 16 § som följer:

16 §
Behörighet att befordra till militär grad och att förläna tjänstgöringsgrad

I fråga om behörigheten att befordra till officers och specialofficers militära grad samt vissa militära grader för institutofficerare samt att förläna en tjänstgöringsgrad som motsvarar generals militära grad föreskrivs i 40 § 1 mom. i lagen om försvarsmakten.

Tjänstgöringsgraderna för dem som tjänstgör som militärpräster eller militärtjänstemän förlänas av kommendören för försvarsmakten.

Personer som tjänstgör som underofficerare eller som underofficerare i visstidstjänst befordras till militärmästare och förlänas motsvarande tjänstgöringsgrad av chefen för huvudstaben, befordras till överfältväbel och överbåtsman och förlänas motsvarande tjänstgöringsgrad av kommendören för armén, marinen eller flygvapnet eller av försvarsmaktens personalchef. Till fältväbel och båtsman samt lägre militära grader än dessa befordrar samt motsvarande tjänstgöringsgrad förlänar kommendören för truppförbandet eller chefen för en annan förvaltningsenhet.

Civila personer som tjänstgör inom försvarsmakten befordras till militärmästare av chefen för huvudstaben och till överfältväbel och överbåtsman av kommendören för armén, marinen eller flygvapnet eller av försvarsmaktens personalchef. Till fältväbel och båtsman samt militära grader som är lägre än dessa befordrar kommendören för truppförbandet eller chefen för en annan förvaltningsenhet.

En tjänstgöringsgrad som avses i 12 § för en studerande vid Försvarshögskolan förlänas av chefen för Kadettskolan, Markstridsskolan, Sjökrigsskolan eller Luftkrigsskolan.

De som hör till reserven och extra reserven befordras till militära grader för manskapet och underofficerare av kommendören för militärlänet. Till de militära grader som avses i 10 § 1 punkten och 11 § befordrar kommendören för truppförbandet eller chefen för en annan förvaltningsenhet.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 22 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Försvarsminister
Jyri Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.