1592/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Lag om ändring av 24 § i lagen om godkännande av byggprodukter

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 13 mars 2003 om godkännande av byggprodukter (230/2003) 24 § 1 mom. som följer:

24 §
Övervakning av villkoren för bemyndigande och godkännande samt avbrytande av verksamheten

Miljöministeriet övervakar iakttagandet av denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den samt andra bestämmelser om godkännandet av byggprodukter och likaså villkoren i miljöministeriets beslut om bemyndigande och godkännande. Närings-, trafik- och miljöcentralerna och kommunens byggnadstillsynsmyndighet bistår ministeriet i denna uppgift.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009
FvUB 18/2009
RSv 205/2009

Helsingfors den 22 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.