1591/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Lag om ändring av 9 § i lagen om frivilligt deltagande i miljölednings- och miljörevisionsordningen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 8 november 2002 om frivilligt deltagande i miljölednings- och miljörevisionsordningen (914/2002) 9 § som följer:

9 §
Tillsyn

Finlands miljöcentral ska undersöka de missförhållanden i en registrerad organisations miljövård som kommit till centralens kännedom. Finlands miljöcentral kan för detta ändamål be närings-, trafik- och miljöcentralen granska organisationens verksamhet och ge ett utlåtande i ärendet.

Organisationen är skyldig att lämna Finlands miljöcentral eller närings-, trafik- och miljöcentralen tillräckliga uppgifter för att det ska kunna utredas om organisationen har följt de krav som ställs i gemenskapens förordning.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009
FvUB 18/2009
RSv 205/2009

Helsingfors den 22 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.