1580/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Lag om ändring av 2 § i lagen om kommunernas miljövårdsförvaltning

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 24 januari 1986 om kommunernas miljövårdsförvaltning (64/1986) 2 §, sådan den lyder i lag 58/1995, som följer:

2 §
Närings-, trafik- och miljöcentralernas uppgifter

Närings-, trafik- och miljöcentralerna främjar och stöder inom sina verksamhetsområden miljövården i kommunerna så som föreskrivs i speciallagstiftningen inom miljövården och i lagen om närings-, trafik- och miljöcentralerna (897/2009).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009
FvUB 18/2009
RSv 205/2009

Helsingfors den 22 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.