1533/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Lag om ändring av 7 § i lagen om skyddsupplag för bränntorv

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 30 mars 2007 om skyddsupplag för bränntorv (321/2007) 7 § som följer:

7 §
Verifiering av de skyddsupplagrade mängderna

Närings-, trafik- och miljöcentralerna övervakar inom sina verksamhetsområden att skyddsupplagen upprätthålls. Uppläggaren ska för övervakningen meddela närings-, trafik- och miljöcentralen mängden bränntorv i sina upplag och var upplagen är belägna. En tjänsteman vid närings-, trafik- och miljöcentralen har rätt att bekanta sig med uppläggarens materialbokföring och förrätta kontroller på upplagsplatserna för bränntorv.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009
FvUB 18/2009
RSv 205/2009

Helsingfors den 22 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.