1514/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Lag om ändring av 6 § i lagen om konsumentforskningscentralen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 9 februari 1990 om konsumentforskningscentralen (112/1990) 6 § som följer:

6 §

Konsumentforskningscentralen har rätt att av andra myndigheter få den information som centralen behöver för att kunna sköta sina uppgifter.

Näringsidkarna är skyldiga att lämna konsumentforskningscentralen upplysningar som den behöver för de undersökningar om priserna och kvaliteten på konsumtionsförnödenheterna som avses i 1 §. Centralen kan bestämma att upplysningarna också ska ges regionförvaltningsverket. För att trygga tillgången till upplysningar kan centralen begära handräckning av regionförvaltningsverket.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009
FvUB 18/2009
RSv 205/2009

Helsingfors den 22 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.