1489/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Lag om ändring av lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 28 december 2001 om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001) 10 c § 4 mom., 10 d § 5 mom. och 25 § 1 mom.,

av dem 10 c § 4 mom. sådant det lyder i lag 283/2008 och 10 d § 5 mom. sådant det lyder i nämnda lag 283/2008 och i lag 301/2009, som följer:

10 c §
Referenskvantitet för från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning

Den kommunala landsbygdsnäringsmyndigheten ska begära utlåtande av närings-, trafik- och miljöcentralen innan referenskvantiteten enligt 2 mom. 1 punkten beräknas. Begäran om utlåtande ska behandlas vid närings-, trafik- och miljöcentralen i brådskande ordning.


10 d §
Höjning av referenskvantiteten för från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning

Den kommunala landsbygdsnäringsmyndigheten ska begära utlåtande av närings-, trafik- och miljöcentralen innan referenskvantiteten höjs. Begäran om utlåtande ska behandlas vid närings-, trafik- och miljöcentralen i brådskande ordning.


25 §
Ansökningsförfarande

Stöd som avses i denna lag ska sökas skriftligen hos den kommunala landsbygdsnäringsmyndigheten, närings-, trafik- och miljöcentralen eller Statens ämbetsverk på Åland.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009
FvUB 18/2009
RSv 205/2009

Helsingfors den 22 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.