1487/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Lag om ändring av 7 § i lagen om ersättande av skördeskador

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 21 december 2000 om ersättande av skördeskador (1214/2000) 7 § 4 mom., sådant det lyder i lag 1495/2007, som följer:

7 §
Normskörd

För bestämmandet av normskördar indelas landet i normskördeområden, som motsvarar närings-, trafik- och miljöcentralernas verksamhetsområden. Landsbygdsverket meddelar föreskrifter om normskördar per växtart för respektive år.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009
FvUB 18/2009
RSv 205/2009

Helsingfors den 22 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.