1455/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Lag om ändring av 14 § i lagen angående spannmålslånemagasin och utsädesfonder

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 14 april 1934 angående spannmålslånemagasin och utsädesfonder (164/1934) 14 §, sådan den lyder i lag 28/1990, som följer:

14 §

Spannmålslånemagasin och utsädesfonder kan med tillstånd av jord- och skogsbruksministeriet dras in. Ansökan om indragning ska lämnas till regionförvaltningsverket, som ska sända den jämte sitt utlåtande till jord- och skogsbruksministeriet.

Då jord- och skogsbruksministeriet beslutar om indragning av ett spannmålslånemagasin eller en utsädesfond ska det bestämma på vilket sätt inrättningens tillgångar ska användas. Det ska bestämmas att tillgångarna ska användas för att främja lantbruket inom inrättningens verksamhetsområde. De får inte delas ut till grundarna eller deras rättsinnehavare.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009
FvUB 18/2009
RSv 205/2009

Helsingfors den 22 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.