1435/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Lag om ändring av 12 § i avfallsskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i avfallsskattelagen av den 28 juni 1996 (495/1996) 12 § 2 mom. som följer:

12 §

Utan hinder av vad som i lagen om påförande av accis föreskrivs om tystnadsplikt, har en tullmyndighet rätt att lämna uppgifter och handlingar som erhållits för beskattning enligt denna lag till de i avfallslagen (1072/1993) avsedda närings-, trafik- och miljöcentralerna och miljövårdsnämnden för uppgifter som bestämts eller föreskrivits för dem.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009
FvUB 18/2009
RSv 205/2009

Helsingfors den 22 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.