1425/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Lag om ändring av 4 och 6 § i lagen om statsunderstöd till det lokala räddningsväsendet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 19 december 2003 om statsunderstöd till det lokala räddningsväsendet (1122/2003) 4 och 6 § som följer:

4 §
Statsbidragsmyndighet

Regionförvaltningsverket är statsbidragsmyndighet.

6 §
Ansökan om statsunderstöd

Ett lokalt räddningsväsende ska skriftligen ansöka om statsunderstöd hos regionförvaltningsverket före utgången av januari det år då en anskaffning görs eller ett utvecklingsprojekt inleds.

När statsunderstöd söks för ett utvecklingsprojekt ska av ansökan framgå åtminstone

1) projektets mål och innehåll,

2) de instanser som deltar i genomförandet, samt

3) projektets totala kostnader och totalfinansiering.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009
FvUB 18/2009
RSv 205/2009

Helsingfors den 22 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.