1412/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Lag om ändring av 29 § i lagen om dödförklaring

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 4 mars 2005 om dödförklaring (127/2005) 29 § som följer:

29 §
Behörig myndighet i landskapet Åland

I landskapet Åland sköter Statens ämbetsverk på Åland de uppgifter som enligt denna lag ankommer på magistraten.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009
FvUB 18/2009
RSv 205/2009

Helsingfors den 22 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.