1391/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Lag om ändring av vattenlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i vattenlagen av den 19 maj 1961 (264/1961) 1 kap. 9 § 3 mom., 12 § 2―4 mom., 15 a §, 17 § 2 mom., 17 a §, 18 § 1 mom., 20 § och 30 § 1 mom., 2 kap. 2 § 1 mom., 7 § 1 och 3 mom., 12 § 2 och 3 mom., 14 a § 2 och 4 mom., 22 § 2―4 mom., 22 b och 22 c §, 24 § 1 och 3 mom., 25 § 1 och 3 mom., 26 § 1 och 5 mom., 27 § 2 mom., 30 § 2 mom., 31 § 2 mom. och 32 §, 3 kap. 2 § 1 mom., 7 och 11 §, 13 § 1 mom. samt 17 § 2 mom., 4 kap. 1 a och 2 §, 3 § 1―3 och 5 mom., 5 § 2 mom., 6 §, 7 a § 3 mom., 8 a § samt 9 § 1, 3 och 4 mom., 5 kap. 9 §, 14 § 2 och 3 mom., 18 § 3 mom., 19 § 2 mom., 29 § 3 mom., 30 § 3 mom., 31, 33 och 35 §, 36 § 2 mom., 39 § 1 mom., 41 §, 45 § 3 mom., 48 §, 49 § 1 mom., 53 § 3 mom., 58 §, 59 § 1 mom., 62 och 64 §, 66 § 1 mom., 68 § 1 mom., 76 § 1 och 2 mom., 78 § 1 mom., 85 § 3 mom., 86 § 2 mom., 91 § 1 och 2 mom., 92 § 1, 3 och 4 mom., 93 § 1 och 3 mom., 96 §, 99 § 1 mom. samt 99 a och 100 §, 6 kap. 2 och 2 a §, 10 § 1 mom., 11 § 5 mom., 12 § 2 mom. och 31 a § 4 mom., 7 kap. 2 §, 4 § 2 mom., 8 § 3―5 mom., 9 §, 10 § 3 mom., 11 § 1 mom., 12 § 1 och 2 mom., 13 § 3 och 4 mom. samt 14 och 15 §, 8 kap. 1 § 1 mom., 3 § 1, 3 och 4 mom., 4 §, 5 § 1 mom., 8 §, 10 a § 1 och 3 mom., 10 b § 1―3 mom., 11 § 2 mom., 13 § 1 mom., 16 § 2 mom., 19 och 20 §, 21 § 4 mom. samt 22 §, 9 kap. 2 § 1 mom., 3 § 2 mom., 4 § 1, 2 och 4 mom., 7 och 12―14 §, 16 § 2 mom., 18 § 2 mom., 19 § 1 mom., 20 § 1 mom. samt 21 och 22 §, 10 kap. 8 § 1 mom., 16 § 1 mom. och 17 §, 11 kap. 2 § 3 mom., 8 § 2―4 mom., 10 §, 11 § 2 mom., 12 § 1 och 2 mom., 14 a § 2 mom., 14 b §, 15 § 1 mom. samt 21 §, 12 kap. 1 § 2 mom., 2 § 1 mom., 3 § 2 mom., 6 § 2 och 3 mom., 11, 14 och 16 §, 17 § 2 mom., 18 § samt 19 § 1 och 3―5 mom., 14 kap. 1 § 2 mom., 2 § 2 mom. samt 3 och 4 §, rubriken för 16 kap. samt 16 kap. 1 § 1 och 3 mom., 1 a § 2 mom., 2 § 2 mom., 3 §, 5 § 1 och 2 mom., 7 § 1 och 2 mom., 7 a §, 8 § 2 mom., 9, 11 a och 11 b §, 11 c § 1 mom., 12 § 1 och 2 mom., 13, 14 och 18―22 §, 23 § 1 och 2 mom., 23 a och 24―26 §, 27 § 1 och 3 mom., 28 a och 30 §, 31 § 1 och 2 mom. samt 32 § 1 mom., 17 kap. 1 § och mellanrubriken före den, 2 § 1 och 2 mom., 4 § 1 mom., 7 § 2 mom., 9 § 1 mom. samt 11 §, 18 kap. 1 § 1 och 3 mom. samt 2, 7, 10, 11 och 13 §, 19 kap. 1 § 1 mom., 4 och 5 §, 5 a § 3 mom. samt 9 § 2 mom., 20 kap. 2 § 4 mom. och 8 § 2 mom. samt 21 kap. 1 §, 2 § 1 mom., 3 § 1 och 3 mom., 3 a och 3 b §, 3 c § 1 mom., 3 d och 3 e §, 4 § 2 mom., 6 §, 8 § 1 och 3 mom., 8 a §, 9 § 1 mom. samt 11 och 12 §,

av dem 1 kap. 9 § 3 mom., 12 § 2―4 mom., 17 § 2 mom., 18 § 1 mom. och 20 §, 2 kap. 2 § 1 mom., 7 § 1 och 3 mom., 12 § 2 och 3 mom., 22 § 2―4 mom., 22 b och 22 c §, 24 § 1 och 3 mom., 25 § 1 och 3 mom., 26 § 1 och 5 mom., 27 § 2 mom., 30 § 2 mom., 31 § 2 mom. samt 32 §, 3 kap. 2 § 1 mom., 7 och 11 §, 13 § 1 mom. samt 17 § 2 mom., 4 kap. 1 a och 2 §, 3 § 1―3 och 5 mom., 5 § 2 mom., 6 §, 7 a § 3 mom., 8 a § samt 9 § 1 och 3 mom., 5 kap. 9 §, 14 § 2 och 3 mom., 18 § 3 mom., 19 § 2 mom., 29 § 3 mom., 31, 33 och 35 §, 36 § 2 mom., 39 § 1 mom., 41 §, 45 § 3 mom., 48 §, 49 § 1 mom., 53 § 3 mom., 58 §, 59 § 1 mom., 62 och 64 §, 66 § 1 mom., 68 § 1 mom., 76 § 1 och 2 mom., 78 § 1 mom., 85 § 3 mom., 91 § 2 mom., 92 § 1, 3 och 4 mom., 93 § 3 mom., 96 §, 99 § 1 mom. och 99 a §, 6 kap. 2 och 2 a §, 10 § 1 mom., 11 § 5 mom. samt 12 § 2 mom., 7 kap. 2 §, 4 § 2 mom., 8 § 3―5 mom., 9 §, 10 § 3 mom., 11 § 1 mom., 12 § 1 och 2 mom., 13 § 3 och 4 mom. samt 14 och 15 §, 8 kap. 1 § 1 mom., 3 § 1, 3 och 4 mom., 4 §, 5 § 1 mom., 8 §, 10 a § 1 och 3 mom., 10 b § 2 och 3 mom., 11 § 2 mom., 13 § 1 mom., 16 § 2 mom., 19 och 20 §, 21 § 4 mom. och 22 §, 9 kap. 2 § 1 mom., 3 § 2 mom., 4 § 1, 2 och 4 mom., 7 och 12―14 §, 16 § 2 mom., 18 § 2 mom., 19 § 1 mom., 20 § 1 mom. samt 21 §, 10 kap. 8 § 1 mom., 16 § 1 mom. och 17 §, 11 kap. 2 § 3 mom., 8 § 2―4 mom., 10 §, 11 § 2 mom., 12 § 1 och 2 mom., 14 a § 2 mom., 14 b §, 15 § 1 mom. och 21 §, 12 kap. 1 § 2 mom., 2 § 1 mom., 3 § 2 mom., 6 § 2 och 3 mom., 11, 14, 16 och 18 § samt 19 § 1 och 3―5 mom., 14 kap. 1 § 2 mom., 2 § 2 mom. samt 3 och 4 §, rubriken för 16 kap. samt 16 kap. 1 § 1 och 3 mom., 1 a § 2 mom., 2 § 2 mom., 3 §, 5 § 1 och 2 mom., 7 § 1 och 2 mom., 7 a §, 8 § 2 mom., 9, 11 a och 11 b §, 11 c § 1 mom., 12 § 1 och 2 mom., 13, 14 och 18―22 §, 23 § 1 och 2 mom., 24―26 §, 27 § 1 och 3 mom., 30 §, 31 § 1 och 2 mom. samt 32 § 1 mom., 17 kap. 1 § och mellanrubriken före den, 4 § 1 mom., 7 § 2 mom. samt 11 §, 18 kap. 1 § 1 och 3 mom. samt 2, 7, 10, 11 och 13 §, 19 kap. 5 § och 9 § 2 mom., 20 kap. 2 § 4 mom. och 8 § 2 mom. samt 21 kap. 1 §, 2 § 1 mom., 3 § 1 mom., 3 a och 3 b §, 4 § 2 mom., 6 §, 8 § 1 och 3 mom., 9 § 1 mom. samt 11 och 12 § sådana de lyder i lag 88/2000, 1 kap. 15 a och 17 a § sådana de lyder i lag 1105/1996 och i nämnda lag 88/2000, 1 kap. 30 § 1 mom. sådant det lyder i lag 689/2000, 2 kap. 14 a § 2 och 4 mom. och 16 kap. 23 a § sådana de lyder i lag 1301/2004, 4 kap. 9 § 4 mom. sådant det lyder i lag 629/1991, 5 kap. 30 § 3 mom., 91 § 1 mom. och 93 § 1 mom., 8 kap. 10 b § 1 mom., 12 kap. 17 § 2 mom., 16 kap. 28 a § samt 19 kap. 1 § 1 mom. och 5 a § 3 mom. sådana de lyder i lag 79/1995, 6 kap. 31 a § 4 mom. sådant det lyder i lag 1278/1996, 9 kap. 22 § sådan den lyder i lag 1347/1995 och i nämnda lag 88/2000, 17 kap. 2 § 1 och 2 mom. och 9 § 1 mom. samt 21 kap. 3 § 3 mom. sådana de lyder i lag 732/2005, 19 kap. 4 § sådan den lyder i lag 948/1997, 21 kap. 3 c § 1 mom. samt 3 d och 3 e § sådana de lyder i lag 386/2009 samt 21 kap. 8 a § sådan den lyder i nämnda lagar 79/1995 och 88/2000, som följer:

1 kap.

Allmänna stadganden

9 §

Den som med legorätt eller annan därmed jämförlig grund besitter ett visst område, är i frågor som gäller dikning och avledande av avloppsvatten berättigad att i stället för ägaren beträffande området besluta om åtgärder som inte förutsätter tillstånd av regionförvaltningsverket eller medför betalningsskyldighet eller rätt till ersättning efter att det rättsförhållande har upphört som besittningen grundar sig på.

12 §

Kungsådran är en tredjedel av vattendragets bredd vid medelvattenstånd, dock så att om samfärdsel eller flottning allmänt idkas i vattendraget, är kungsådrans bredd minst sju meter. Regionförvaltningsverket kan, om viktiga skäl kräver det, på ansökan bestämma att kungsådran ska ha större eller mindre bredd eller också vara belägen någon annanstans än vad som sägs ovan.

Om inte något annat följer av bestämmelserna i denna lag, vad som särskilt är föreskrivet eller av tillstånd som regionförvaltningsverket beviljat, får kungsådran inte genom byggande stängas eller inskränkas eller i kungsådran sättas anordning eller annat ens tillfälligt hinder som försvårar användningen av kungsådran.

Frågan om kungsådrans läge och bredd kan genom ansökan föras till regionförvaltningsverket för behandling.

15 a §

Åtgärder som äventyrar att flador och glon på högst tio hektar, eller gölar och sjöar på högst en hektar någon annanstans än i landskapet Lappland bevaras i naturtillstånd är förbjudna oberoende av om de har sådana följder som nämns i 15 §.

Regionförvaltningsverket kan i enskilda fall på ansökan bevilja undantag från förbudet i 1 mom., om målen för skyddet av de vattendrag som avses i momentet inte avsevärt äventyras. Om ett företag för vilket tillstånd enligt denna lag har sökts skulle ha sådana följder som avses i 1 mom., ska frågan om beviljande av undantag prövas på tjänstens vägnar i samband med tillståndsärendet. Beträffande undantag gäller i övrigt i tillämpliga delar vad som föreskrivs om tillstånd av regionförvaltningsverket.

17 §

En i 1 mom. nämnd bädd eller vattnets lopp i den får inte ändras så att någon annans mark vållas skada till följd av detta. Regionförvaltningsverket kan dock ge tillstånd till byggandet, med iakttagande i tillämpliga delar av vad som föreskrivs om byggande i vattendrag.


17 a §

Om en bädd som avses i 17 § och som finns någon annanstans än i landskapet Lappland befinner sig i naturtillstånd, får den inte ändras så att detta äventyrar att bädden bevaras i naturtillstånd. Detsamma gäller i hela landet för källor i naturtillstånd.

Regionförvaltningsverket kan i enskilda fall på ansökan bevilja undantag från förbudet i 1 mom., om målen för skyddet av de bäddar och källor som avses i momentet inte avsevärt äventyras. Om ett företag för vilket tillstånd enligt denna lag har sökts har sådana följder som avses i 1 mom., ska frågan om beviljande av undantag prövas på tjänstens vägnar i samband med tillståndsärendet. Beträffande undantag gäller i övrigt i tillämpliga delar vad som föreskrivs om tillstånd av regionförvaltningsverket.

18 §

Utan regionförvaltningsverkets tillstånd får ingen ta grundvatten eller vidta åtgärder för att ta grundvatten på ett sådant sätt att detta, till följd av att grundvattnets kvalitet eller mängd förändras, leder till att en inrättning som tar grundvatten därför får svårare att erhålla vatten, att en viktig eller annan för vattenanskaffning lämplig grundvattenförekomst blir väsentligt mindre riklig än tidigare eller att möjligheterna att utnyttja den annars försämras eller att det på någon annans fastighet blir svårare att få hushållsvatten (förbud mot grundvattensändring). Förbudet gäller också tagande av marksubstanser och andra åtgärder, om dessa uppenbarligen kan få ovan nämnda följder.


20 §

Om viktiga skäl kräver det kan regionförvaltningsverket, om inte något annat följer av 12―15 § i detta kapitel, på ansökan ge en myndighet eller den som har rätt att från vattendrag ta vatten för att användas såsom vätska tillstånd att också på annans vattenområde i vattendraget sätta ut ämnen som närmare anges i tillståndet eller vidta andra åtgärder för att förbättra vattendragets tillstånd eller vattnets bruksegenskaper eller för att undersöka vattendraget. Om åtgärden kan medföra förorening som avses i 3 § 1 mom. 1 punkten i miljöskyddslagen, gäller till denna del nämnda lag.

30 §

Var och en som lider men av uppslamning, grund eller annan därmed jämförlig olägenhet vid nyttjande av vattendrag har rätt att utan tillstånd även på vattenområde som tillhör någon annan vidta åtgärder som behövs för att undanröja olägenheten och som är avsedda att förbättra vattendragets tillstånd och möjligheterna att nyttja det, förutsatt att åtgärderna inte orsakar en sådan förändring eller påföljd som nämns i 12―15 eller 19 § i detta kapitel och arbetets utförande inte medför avsevärt men för vattenområdets ägare. Är åtgärden inte av ringa betydelse, ska vattenområdets ägare eller, om vattenområdet tillhör delägarna i en samfällighet, delägarlaget för samfälligheten i enlighet med 26 § i lagen om samfälligheter samt, enligt vad som bestäms genom förordning, närings-, trafik- och miljöcentralen eller den kommunala miljövårdsmyndigheten på förhand underrättas om att arbetet inleds och på vilket sätt det utförs.


2 kap.

Allmänna stadganden om byggande i vattendrag

2 §

Om byggande i vattendrag eller användning av en anläggning kan förorsaka i 1 kap. 12―15 § avsedda förändringar eller följder, förutsätter byggandet tillstånd av regionförvaltningsverket. Ett sådant tillstånd krävs också vid sådana avvikelser från ett tidigare beviljat tillstånd som påverkar vattenförhållandena.


7 §

Om den som bygger i ett vattendrag behöver ett område som tillhör någon annan såsom grund för anordning, byggnad, anläggning eller ny bädd, jämte områden som användningen av dessa nödvändigt kräver eller såsom område för uppläggning av jord som avlägsnas, eller såsom område som försatt under vatten enligt 1 kap. 6 § blir vattenområde eller som behövs för anordning eller anläggning som byggs för att skydda allmänt eller enskilt intresse, kan regionförvaltningsverket i samband med att tillståndet söks eller, om särskilda skäl föreligger, också annars på anhållan bevilja anläggaren rätt till området med de byggnader och andra anläggningar som eventuellt finns där. En sådan rätt kan beviljas endast om förutsättningar för byggande enligt 6 § 2 mom. i detta kapitel föreligger och dessutom den största delen av det område som behövs för ovan nämnda ändamål tillhör sökanden antingen med stöd av äganderätt eller bestående nyttjanderätt. Om området ägs genom samägandeförhållande och sökanden är en av ägarna, kan tillstånd beviljas endast förutsatt att det område som behövs för åtgärden inte är nämnvärt större än det område som motsvarar sökandens andel i det samägda området.


Med stöd av en rätt som beviljats enligt 1 eller 2 mom. får området nyttjas endast för det ändamål för vilket rätten beviljats. Nyttjanderätten är bestående, om inte regionförvaltningsverket av särskilda skäl har förordnat att den endast ska gälla en viss tid.

12 §

Det byggnadsarbete som beslutet gäller ska inledas inom en tid som regionförvaltningsverket bestämmer och som kan vara högst fyra år från den dag då beslutet vann laga kraft. Om så inte sker anses tillståndet ha förfallit. På ansökan som ska göras innan den utsatta tiden har gått ut kan regionförvaltningsverket av särskilda skäl förlänga tiden med högst tre år.

Regionförvaltningsverket och den tillsynsmyndighet som bestäms i 21 kap. ska enligt 16 kap. 30 § 1 mom. inom den tid som regionförvaltningsverket bestämmer underrättas om att ett byggnadsarbete har slutförts och att en anläggning har tagits i bruk.

14 a §

Regionförvaltningsverket kan i tillståndet besluta om kontrollen antingen helt eller delvis eller så att den ansvarige för projektet ska göra upp en särskild plan för hur kontrollskyldigheten ska fullgöras (kontrollplan). Kontrollplanen ska godkännas av närings-, trafik- och miljöcentralen. Till den del kontrollplanen gäller fiskerihushållning ska den dock godkännas av det ansvarsområde vid närings-, trafik- och miljöcentralen som handlägger fiskerihushållningsärenden.


I beslut om godkännande av den kontrollplan som avses i 2 mom. får rättelse sökas skriftligen hos regionförvaltningsverket inom 30 dagar från det att beslutet anslogs. I regionförvaltningsverkets beslut med anledning av rättelseyrkande söks ändring på det sätt som bestäms i 17 kap. 1 §.

22 §

Om en plan för skyddande av fiskfaunan har gjorts upp för vattendraget och fiskerihushållningsmyndigheten har godkänt planen, ska regionförvaltningsverket enligt behov beakta denna när det fattar beslut om fiskerivårdsskyldighet. Detsamma gäller en plan för nyttjande och vård av ett fiskeområde enligt lagen om fiske (286/1982).

Om åtgärder som avses i 1 mom. för anläggaren skulle medföra kostnader som vore oskäliga i förhållande till den nytta som kan vinnas genom dem eller om det av någon annan orsak inte är ändamålsenligt att påföra någon fiskevårdsskyldighet, ska anläggaren i stället för fiskevårdsskyldigheten eller en del av den förpliktas att betala en avgift (fiskerihushållningsavgift) som motsvarar de skäliga kostnaderna för den på detta sätt ersatta skyldigheten till fiskerihushållningsmyndigheten, som ska använda avgiften för åtgärder enligt 1 mom. inom det vattenområde där ovan nämnda åtgärd har skadliga verkningar. Regionförvaltningsverket kan vid behov utfärda föreskrifter om hur mottagaren ska använda avgiften.

Om förhållandena har förändrats väsentligt, kan regionförvaltningsverket på ansökan ändra vad som bestämts om fiskevårdsskyldighet eller fiskerihushållningsavgift. En skyldighet som har visat sig vara oändamålsenlig med tanke på fiskerihushållningen kan också justeras, om det fiskeriekonomiska resultatet av skyldigheten kan förbättras utan att kostnaderna för att fullgöra den anmärkningsvärt ökar.

22 b §

Om någon har påförts en årlig fiskerihushållningsavgift och den kostnadsnivå som avgiften har baserat sig på har förändrats, ska fiskerihushållningsmyndigheten bära upp avgiften justerad enligt stegringen i kostnadsnivån, också om den inte har ändrats så som anges i 22 § 4 mom. i detta kapitel. Justeringen görs i fulla tio procent och annars enligt de grunder som regionförvaltningsverket bestämmer. Vid oenighet om justeringen kan ärendet på ansökan hänskjutas till regionförvaltningsverket.

Fiskerihushållningsmyndigheten ska utan dröjsmål till den betalningsskyldige återbära den del av fiskerihushållningsavgiften som har burits upp enligt ett sådant beslut av myndigheten som nämns i 1 mom. och som överstiger den avgift som senare har påförts genom regionförvaltningsverkets beslut.

22 c §

Bestämmelserna i 22 § 4 mom. och 22 b § i detta kapitel gäller också vad som på motsvarande sätt har föreskrivits med stöd av bestämmelser som gällde innan denna lag trädde i kraft. Ett första beslut om justering av en avgift enligt 22 b § ska dock fattas av regionförvaltningsverket på ansökan. Justering kan ske under förutsättning att justeringen anses behövlig med hänsyn till allmänt intresse eller viktigt enskilt intresse. Regionförvaltningsverket ska i sitt beslut beakta hur lång tid som har förflutit sedan avgiften påfördes samt övriga synpunkter som påverkar saken.

24 §

Om byggande i vattendrag medför att allmän eller enskild väg, järnväg eller annan rälsbana eller därför byggd bro, trumma eller vall måste ändras eller en ny sådan anläggning uppföras, ska anläggaren utföra och bekosta arbetet. Har inte vederbörande samtyckt till åtgärden, ska regionförvaltningsverket på ansökan bestämma om utförandet av åtgärden.


Om vägen, järnvägen eller rälsbanan underhålls av en statlig eller kommunal myndighet, har myndigheten rätt att utföra arbetet och få behövliga kostnader ersatta av anläggaren. Motsvarande rätt kan regionförvaltningsverket också annars på ansökan bevilja väghållaren eller järnvägens eller rälsbanans ägare, om trafiksäkerheten eller andra särskilda skäl kräver det.

25 §

I ett beslut som regionförvaltningsverket med stöd av 24 § i detta kapitel meddelar om byggande av en bro eller trumma ska också tas in föreskrifter om underhåll och ombyggnad av bron eller trumman. Med beaktande av vad som föreskrivs i 3 mom. i nämnda paragraf kan ägaren eller anläggaren också förpliktas att underhålla bron eller trumman.


Ett beslut som avses i denna paragraf kan regionförvaltningsverket på ansökan ändra, om förhållandena förändras väsentligt.

26 §

Regionförvaltningsverket kan i sitt tillståndsbeslut ge sökanden rätt att redan innan beslutet vunnit laga kraft inleda arbeten för att genomföra företaget samt vidta åtgärder som behövs för utförande av arbetet (tillstånd att inleda arbeten). Sådant tillstånd kan beviljas om

1) ett skyndsamt inledande av arbetena måste anses viktigt för påbörjande eller förberedelse av ett arbete som ingår i den långsiktiga byggnadsplan som ligger till grund för ansökan,

2) uppskov med inledandet av arbetena skulle orsaka sökanden betydande skada och arbetet kan inledas utan att övriga former för utnyttjande av vatten eller naturen eller dess funktion orsakas avsevärt varaktigt men, om tillstånd förvägras eller tillståndsvillkoren ändras till följd av ändringssökande, eller om

3) det är fråga om ett företag för vilket regionförvaltningsverket har beviljat tillstånd enligt 6 § 1 eller 3 mom. i detta kapitel och som inte nämnvärt inverkar på vattenförhållandena.


Regionförvaltningsverket ska bestämma om de ersättningar som fastställs i tillståndsbeslutet eller en del av dessa ska betalas innan de arbeten som avses i tillståndet att inleda arbeten inleds. Ersättningen får lyftas mot godtagbar säkerhet. I ett sådant beslut av regionförvaltningsverket som avses i detta moment får ändring inte sökas.


27 §

Den som har lidit förlust av förmån ska hos regionförvaltningsverket ansöka om att ägaren ska förpliktas att betala ersättning eller vidta åtgärder som avses ovan. Om inte en längre tid har bestämts i det beslut där tillstånd till byggandet beviljades, ska ärendet väckas inom tio år efter att en anmälan om slutförande gjordes enligt 12 § 3 mom. i detta kapitel eller efter att byggnadsarbetet hade slutförts, om detta inte har skett före anmälan. Utan hinder av denna tid kan ersättning dock sökas för skador som har orsakats av att anläggningen har rasat eller av någon annan oförutsedd anledning.


30 §

Regionförvaltningsverket kan på ansökan av anläggningens ägare eller den som lider men av att anläggningen används samt på ansökan av vederbörande myndighet meddela förtydligande föreskrifter om hur anläggningen ska användas, dock så att nyttan av denna inte nämnvärt minskas genom föreskrifterna.

31 §

Anläggningar som inverkar på vattenståndet eller vattnets lopp får inte avlägsnas utan tillstånd av regionförvaltningsverket. Tillstånd att avlägsna anläggningen får inte beviljas om detta skulle förorsaka en sådan i 5 § i detta kapitel nämnd skadlig påföljd som inte kan förebyggas genom åtgärder i samband med att anläggningen avlägsnas.


32 §

Om ägaren vill avlägsna en anläggning som någon annan med stöd av 9 § i detta kapitel har fått tillstånd att använda och som denne fortfarande behöver, kan regionförvaltningsverket på ansökan bevilja den sistnämnda rätt att inlösa denna. Regionförvaltningsverket ska fastställa inlösningspriset enligt anläggningens dåvarande värde, med beaktande av vad som enligt 13 § i detta kapitel möjligen redan har betalts av anläggningskostnaderna till ägaren samt det men som möjligen förorsakas av att anläggningen bibehålls på någon annans område.

3 kap.

Tillgodogörande av vattenkraft

2 §

För byggande av kraftverk ska tillstånd sökas hos regionförvaltningsverket. Detsamma gäller ändring av en tidigare byggd inrättning och därtill hörande anläggningar eller ändring av deras användning när tillstånd enligt 2 kap. 2 § 1 mom. ska sökas för avvikelse från bestämmelserna i ett tidigare beviljat tillstånd.


7 §

Om inte ägaren på tidigare villkor eller nya villkor som kan anses skäliga vill förnya ett under denna lags giltighetstid slutet avtal, genom vilket ett vattenområde har upplåtits på lega för tillgodogörande av vattenkraft eller genom vilket nyttjanderätt på viss tid har upplåtits enligt 6 § i detta kapitel, får innehavaren av lego- eller nyttjanderätten yrka att ägaren, till ett pris som bestäms enligt skäligt värde, av honom ska lösa in de byggnader och övriga anläggningar jämte maskiner och anordningar som har uppförts i vattendraget och på dess strand för utnyttjande av lego- eller nyttjanderätten. Ett inlösningsyrkande ska väckas genom ansökan till regionförvaltningsverket senast inom sex månader efter att lego- eller nyttjanderätten upphörde att gälla.

11 §

I avsikt att inbjuda till deltagande i byggandet av ett kraftverk ska förslagsställaren anhålla att regionförvaltningsverket genom offentlig kungörelse uppmanar dem som enligt 9 § i detta kapitel har rätt att delta i företaget och är villiga att göra det att senast den dag som meddelas i kungörelsen skriftligen anmäla till regionförvaltningsverket att de vill delta i företaget samt framlägga behövlig utredning om sin rätt att delta i företaget. Till ansökan om kungörelse ska fogas en plan för företaget, en utredning av vilken framgår vem den vattenkraft som ska tas i bruk tillhör samt ett kostnadsförslag för företaget med uppgift om vilken del av kostnaderna som är avsedd att finansieras av dem som deltar i företaget. Dessa handlingar ska under kungörelsetiden vara tillgängliga för vederbörande i regionförvaltningsverkets tjänsterum eller på något annat i kungörelsen angivet ställe. Förslagsställaren ska också utan dröjsmål efter att kungörelsen utfärdats i rekommenderat brev eller på annat sätt bevisligen tillställa övriga delägare i den vattenkraft som ska tas i bruk en kopia av kungörelsen, dock inte de delägare vilkas andelar uppenbarligen är mindre än en hundradedel av vattenkraften.

Visar en utredning som framlagts i samband med anhållan om kungörelse att lagliga förutsättningar för byggande uppenbarligen saknas, ska regionförvaltningsverket inte bifalla en anhållan om kungörelse.

En delägare i vattenkraften som på ovan nämnt sätt har delgivits meddelande om företaget, men som inte till regionförvaltningsverket har anmält att han deltar, har förlorat sin rätt att delta i företaget. Detsamma gäller den som har anmält sitt deltagande i företaget men som inte inom sextio dagar efter bevisligen mottagen uppmaning har undertecknat bolagsavtalet och därtill fogad bolagsordning eller, om han inte anser sig kunna godkänna bolagsavtalet, genom ansökan till regionförvaltningsverket har anhållit om åtgärder som nämns i 13 § 2 mom. i detta kapitel.

Tillstånd till företaget ska, om inte regionförvaltningsverket på ansökan beviljat längre tid, sökas inom ett år efter utgången av den i kungörelsen meddelade tiden. Om inte så sker anses ansökan ha förfallit. Ansökan ska göras i det aktiebolags namn som ska bildas enligt 10 § i detta kapitel, om ingen överenskommelse om någon annan verksamhetsform har gjorts. Sökanden ska i samband med tillståndsansökan framlägga utredning om att inbjudan till deltagande har delgivits på ovan nämnt sätt.

13 §

Om sakägarna blir oense om rätten till vattenkraften eller tillämpningen av ovan nämnda bestämmelser om deltagande i byggnadsföretaget, ska regionförvaltningsverket, om det inte kan avgöra frågan såsom en prejudiciell fråga i samband med handläggningen av ansökan, besluta anvisa sakägarna att inom utsatt tid väcka talan i ärendet vid tingsrätt. Regionförvaltningsverkets beslut hindrar dock inte fortsatt handläggning av ansökan och avgörande av tillståndsärendet, om inte regionförvaltningsverket anser att det föreligger vägande skäl att skjuta upp handläggningen tills tvisten är avgjord. Ärendet behandlas av den tingsrätt inom vars domkrets merparten av vattenkraften är belägen.


17 §

Den som styrker sin rätt till vattenkraft som har tagits i bruk för ett i 1 mom. avsett kraftverk, kan genom ansökan begära att regionförvaltningsverket ska utsätta en tid inom vilken kraftverkets ägare ska inleda ett förfarande som avses i 9 § i detta kapitel. Angående behandlingen av ärendet gäller i tillämpliga delar vad som i 21 kap. föreskrivs om förvaltningstvångsärenden.

4 kap.

Farleder och andra områden för samfärdsel i vatten

1 a §

Regionförvaltningsverket kan på ansökan av sjöfartsverket bestämma att en sådan del av ett vattendrag som det är nödvändigt att hålla öppen för allmän fartygs- eller båttrafik ska vara offentlig farled. En offentlig farled kan också inrättas i ett vattendrag med kungsådra.

2 §

Regionförvaltningsverket kan på ansökan för allmän lokal farled förklara en del av ett vattendrag som inte hör till en offentlig farled, men som det är nödvändigt att hålla öppen för allmän fartygs- eller båttrafik, inberäknat trafik med fritidsbåtar. Förordnande om allmän lokal farled kan även meddelas i fråga om vattendrag som har kungsådra.

3 §

Innan regionförvaltningsverket i enlighet med 1 a eller 2 § i detta kapitel inrättar en allmän farled, ska den förvissa sig om att den del av vattendraget som det är fråga om skäligen uppfyller de krav som med beaktande av samfärdseln i vattendraget kan ställas på en allmän farled.

I regionförvaltningsverkets beslut ska den allmänna farledens läge anges. Om läget i något avseende bestäms så att det avviker från ansökan, ska sökanden ges tillfälle att avge bemötande innan beslutet fattas.

I ett beslut genom vilket farleden bestäms ska också ingå bestämmelser om åtgärder som avses i 4 och 6 § i detta kapitel, om dessa med beaktande av 1 mom. behövs för iståndsättning av farleden. Regionförvaltningsverket kan dock med beaktande av ärendets omfattning eller av någon annan orsak meddela ett särskilt beslut om farleden innan den beslutar om ovan nämnda åtgärder. Regionförvaltningsverket bestämmer när en allmän lokal farled efter att de nödvändiga arbetena har utförts får tas i bruk. Sjöfartsverket beslutar om ibruktagande av en offentlig farled.


En allmän farled ska införas i det vattenbeslutsregister som nämns i 12 kap. 11 § och i regionförvaltningsverkets karta samt på sjöfartsverkets sjökort.

5 §

Har ett avtal som nämns i 1 mom. inte ingåtts eller har förhandlingar om ett avtal inte förts, ska staten eller den som sätter i stånd en allmän farled ansöka om tillstånd av regionförvaltningsverket att placera ut säkerhetsanordningen i vattendraget eller på dess strand. På företaget tillämpas i övrigt vad 2 kap. föreskriver om byggande i vattendrag. Tillstånd får dock inte utan tvingande behov meddelas för placering av en anordning på en tomt, på en byggnadsplats, i en trädgård, på en upplagsplats, på en badstrand eller på något annat område som tagits i särskilt bruk. Det får inte bestämmas att ett ansökningsärende som avses i detta moment ska handläggas vid en syneförrättning.


6 §

För placering av jord som har avlägsnats från farled och annat från bottnen av ett vattendrag upphämtat fast ämne (muddermassa) i ett vattenområde ska utverkas tillstånd av regionförvaltningsverket, om åtgärden kan orsaka i 1 kap. 12―15 eller 19 § avsedda följder och oavsett följderna, om placeringen sker inom Finlands terriorialvatten i syfte att bli kvitt dessa ämnen och om det inte är fråga om obetydliga mängder muddermassa. Genom förordning av statsrådet meddelas närmare allmänna bestämmelser om deponering av muddermassa och om förutsättningarna för detta inom Finlands territorialvatten. I fråga om en åtgärd som kräver tillstånd och om beviljande av tillstånd gäller i övrigt i tillämpliga delar 2 kap. I 2 kap. 7 § avsedd rätt till området krävs dock inte, om inte åtgärden leder till att ett vattenområde blir markområde. Genom miljöministeriets förordning kan närmare bestämmelser meddelas om bedömningsgrunder och gränsvärden för skadliga ämnen i muddermassa.

Om tillstånd av regionförvaltningsverket enligt 1 mom. inte krävs, får muddermassa deponeras inom en annan ägares vattenområde utan hans medgivande.

Utan markägarens samtycke får muddermassa inte läggas upp på en odling eller på ett område som avses i 5 § 2 mom. i detta kapitel och som tagits i särskilt bruk. Inte heller får muddermassa utan markägarens samtycke läggas upp på något annat markområde, om det inte är fråga om en obetydlig mängd eller regionförvaltningsverket har meddelat tillstånd därtill.

7 a §

Om ett ärende i denna paragraf ska behandlas av regionförvaltningsverket, ska sökanden ge verket en tillräcklig utredning om behovet av den rättighet eller åtgärd som ansökan gäller.

8 a §

Om användningen av en farled som inrättas enligt 3 § i detta kapitel på förhand kan antas förorsaka skada, men eller annan förlust av förmån som ska ersättas enligt 8 § i detta kapitel, ska den som underhåller farleden i beslutet om inrättandet av farleden förpliktas att betala ersättning för detta. Regionförvaltningsverket kan också besluta att ersättningsbestämmelserna ska justeras separat vid en tidpunkt som bestäms i beslutet. Om skada, men eller annan förlust av förmån som kan uppskattas inte kommer att orsakas, kan regionförvaltningsverket ålägga sökanden att inom en viss tid väcka ett ansökningsärende om fastställande av ersättningarna. Regionförvaltningsverkets åläggande hindrar inte den skadelidande att särskilt söka ersättning enligt 11 kap. 8 § 3 mom. av den som underhåller farleden.

9 §

För användning av en farled i ett vattendrag får inte uppbäras ersättning, om inte regionförvaltningsverket, i fråga om en enskild farled, eller kommunikationsministeriet, i fråga om en allmän lokal farled vars iståndsättning medför avsevärda kostnader, på ansökan har beviljat iståndsättaren rätt att av dem som använder farleden uppbära en avgift för ersättande av iståndsättningskostnaderna. I det beslut genom vilket rätten beviljas ska bestämmas avgiftens storlek, de grunder på vilka avgiften uppbärs samt tiden för vilken rätten beviljas.


Ägaren eller den vars rätt eller fördel frågan kan gälla får dock hos regionförvaltningsverket ansöka om fastställande av avgiftens storlek och grunden för dess uppbärande.

I fråga om uppbärande av avgifter för begagnande av allmänna kanaler och hamnar samt om farledsavgifter enligt lagen om farledsavgift (1122/2005) gäller oavsett 1 mom. vad som bestäms särskilt.

5 kap.

Virkesflottning

9 §

Fastställande, ändring och upphävande av flottningsstadga ska sökas hos regionförvaltningsverket. Ansökan kan göras av en virkesägare eller den som ämnar bedriva flottning i vattendraget, vederbörande myndighet, den kommunala miljövårdsmyndigheten, ägare av vattenområde, strand, anordning eller byggnad eller annan anläggning, den som idkar samfärdsel i vattendraget samt också av någon annan vars rätt eller fördel omedelbart kan beröras av att flottning bedrivs i vattendraget.

14 §

Om en flottningsförening senare bildas för vattendraget, ska för dess verksamhet behövlig egendom, som enligt 1 mom. tillhör staten, på ansökan av flottningsföreningen genom beslut av regionförvaltningsverket utan ersättning överföras på föreningen. På ansökan av den vars intresse saken gäller, ska också genom regionförvaltningsverkets beslut föreskrivas att egendom som avses i 1 mom. ska överföras från en flottningsförening till en annan, om en allmän reglering av flottningen kräver det. I 78 § i detta kapitel föreskrivs hur egendom övergår till staten när en flottningsförening upphör med sin verksamhet.

I de fall som nämns ovan gäller ett beslut av regionförvaltningsverket såsom fastighetens åtkomsthandling.

18 §

En allmän flottled som fastställs med stöd av 1 mom. samt en bestämmelse enligt 1 mom. om bredden på en allmän flottled ska införas i vattenbeslutsregistret, på regionförvaltningsverkets karta samt på den karta som ska fogas till flottningsstadgan.

19 §

Oberoende av att samfälld flottning har bestämts, kan regionförvaltningsverket på ansökan, sedan flottningsföreningen och vederbörande myndigheter har blivit hörda, meddela en virkesägare tillstånd att på området för samfälld flottning bedriva separat flottning, om inte virkesägaren annars kontinuerligt utan oskäliga kostnader kan få tillgång till virke och tillvägagångssättet inte förorsakar nämnvärt men eller nämnvärd ökning av kostnaderna per enhet för samfälld flottning. En virkesägare har alltid rätt att utan tillstånd bedriva separat flottning av sitt virke för husbehov.


29 §

Försummas underhållsskyldigheten enligt 1 mom., ska bestämmelserna i 21 kap. 3 § iakttas. Regionförvaltningsverket kan förbjuda flottning i ett vattendrag eller en del därav tills försummelsen har avhjälpts på behörigt sätt.

30 §

Då flottning i vattendrag eller del därav upphör, ska en syssloman som avses i 62 § i detta kapitel eller, om en sådan inte tillsatts, närings-, trafik- och miljöcentralen vidta åtgärder för att avlägsna eller ändra anordningar och anläggningar som kan vara farliga eller menliga vid vattendragets nyttjande. Föranleds inte av åtgärden i 1 kap. 12―15 eller 19 § avsedd förändring eller påföljd, kan åtgärden vidtas redan innan flottningsstadgan ändrats eller upphävts.

31 §

En flottande ska till den underhållsskyldiga betala ersättning för kostnader som under flottningsåret har vållats genom underhåll av vattendraget samt anordningar och anläggningar som enligt föreskrifter i flottningsstadgan ska utföras för vattendragets utbyggande eller för vilka i flottningsstadgan med stöd av 27 § i detta kapitel har föreskrivits att ersättning ska betalas. Om inte något annat följer av vad som sägs nedan, ska ersättning betalas för varje flottningsår efter årets utgång. I fråga om ersättningen gäller på motsvarande sätt vad som i 26 § 1 mom. i detta kapitel föreskrivs om utbyggnadskostnader. Är kostnaderna för något år ovanligt höga, får regionförvaltningsverket på ansökan av den underhållsskyldiga bevilja denne rätt att av de flottande uppbära förskottsavgifter för ändamålet.

Regionförvaltningsverket får på ansökan av en underhållsskyldig eller flottande bestämma att underhållskostnader som skulle medföra avsevärd besparing av kostnaderna för dem som under kommande år bedriver flottning ska amorteras under flera års tid, med iakttagande i tillämpliga delar av vad som föreskrivs i 26 § 2 mom. i detta kapitel.

33 §

Har en utbyggare eller underhållsskyldig skadeförsäkrat anordningar eller anläggningar som har utförts för flottningen, ska ersättningsbelopp som har utfallit till följd av en inträffad skada användas för förnyande av dessa eller enligt regionförvaltningsverkets beslut till annat iståndsättande av vattendraget för flottningen.

35 §

När fastställande av flottningsstadga har sökts för ett vattendrag som avses i 8 § 1 mom. i detta kapitel eller en del därav, kan regionförvaltningsverket innan ärendet slutligt har avgjorts på ansökan bevilja en flottande tillstånd att för viss tid interimistiskt bedriva flottning, om uppskjutandet av flottningen skulle medföra avsevärd skada för sökanden och flottningen kan inledas utan att vålla samfärdseln, fisket, vattendragets användning för rekreation eller annan användning av detta synnerligt men och utan att vålla anordningar och anläggningar i vattendraget eller på dess strand avsevärd skada.

Söks ett i 13 § i detta kapitel avsett tillstånd att inlösa eller använda ett område medan ett ärende om fastställande eller ändring av en flottningsstadga är anhängigt, kan regionförvaltningsverket på ansökan innan ärendet slutligt har avgjorts bevilja en flottande interimistiskt tillstånd att använda området, om detta inte hindrar att förhållandena återställs i det fall att tillståndet inte skulle beviljas eller beviljas på andra villkor än det interimistiska tillståndet. För skada, men eller annan förlust av fördel som användningen vållar ska den flottande betala ersättning till vederbörande.

36 §

Regionförvaltningsverket kan bestämma att ett beslut genom vilket ett i 1 mom. avsett tillstånd har beviljats ska iakttas också om ändring söks i det.

39 §

Om bedrivandet av flottning genom flottningsstadgan har begränsats till en viss tid, men rådande förhållanden under någon flottningsperiod kräver förlängning av flottningstiden, kan regionförvaltningsverket på ansökan förlänga flottningstiden för ett år i sänder.


41 §

En medlem som i flottningsföreningen företräder skogsägarna ska på regionförvaltningsverkets uppmaning utses av ifrågavarande skogscentral och regionförvaltningsverket ska förordna denne till medlem av föreningen. Om det finns flera sådana skogscentraler på det område från vilket uttaget virke på åtgärd av föreningen flottas, ska var och en av dem nominera en kandidat och regionförvaltningsverket ska utfärda förordnande för den kandidat som verket finner mest lämplig att företräda skogsägarna på området. Om staten äger mer än hälften av skogsarealen på området, nomineras kandidaten av Forststyrelsen. Ett ärende som avses ovan i denna paragraf väcks genom ansökan till regionförvaltningsverket.

En sådan medlem av en flottningsförening som avses i denna paragraf har rätt att av den som har nominerat denne till kandidat få en skälig ersättning för uppdraget. Är flera skogscentraler verksamma på ett område som avses i 1 mom. och har kandidaten nominerats av någon av dem, ska de övriga skogscentralerna delta i ersättningen i det förhållande som skogsområdet från vilket virket på åtgärd av föreningen flottas fördelar sig mellan dessa skogscentralers verksamhetsområden. Meningsskiljaktigheter om ersättningen eller deltagande i den ska avgöras av regionförvaltningsverket.

45 §

Sedan reglementet har antagits, men ännu inte fastställts enligt 48 § i detta kapitel, ska föreningens angelägenheter skötas enligt det antagna reglementet. Har regionförvaltningsverket på ansökan av den som saken gäller genom interimistiskt beslut eller i samband med fastställandet av reglementet föreskrivit ändringar i ett reglemente som antagits av föreningens stämma, ska ändringarna iakttas, även om beslutet om fastställande inte har vunnit laga kraft.

48 §

Fastställande av reglementet för en flottningsförening ska sökas hos regionförvaltningsverket.

Regionförvaltningsverket får i samband med handläggningen av ansökan göra sådana ändringar i ett antaget reglemente som lagen förutsätter samt sådana tillägg och ändringar som ska anses behövliga för att skydda föreningens medlemmars eller utomståendes rätt.

49 §

Ändring av reglementet för en flottningsförening kan sökas hos regionförvaltningsverket av flottningsföreningen, av en enskild flottare eller av Forststyrelsen. Har ändringsförslaget inte behandlats vid föreningens stämma, ska denna beredas tillfälle att avge utlåtande om förslaget.


53 §

Den som har valt eller förordnat en medlem till styrelsen kan skilja denne från uppdraget även om dennes mandatperiod inte ännu har gått ut. En styrelsemedlem som har valts i enlighet med reglementet ska dock få arvode också för den återstående tiden, om inte regionförvaltningsverket på ansökan av föreningen bestämmer något annat.

58 §

Flottningsföreningens styrelse ska se till att föreningens namn, hemort och området för samfälld flottning, styrelsemedlemmarnas namn och hemorter samt sättet på vilket föreningens namn tecknas och vilka som har rätt att teckna namnet anmäls till ett register som förs vid regionförvaltningsverket och om vilket bestäms genom förordning. Till registret ska också anmälas fastställande eller ändring av föreningens reglemente och till anmälan ska fogas en officiellt bestyrkt kopia av beslutet.

59 §

För granskning av förvaltningen och räkenskaperna ska flottningsföreningen utse minst två revisorer samt suppleanter för dem. Regionförvaltningsverket kan, om det finner skäl därtill, på ansökan av en medlem i föreningen eller Forststyrelsen, förordna en kompetent person att, utöver de revisorer som föreningen har utsett, under tjänsteansvar granska föreningens räkenskaper och avge berättelse därom till Forststyrelsen. Arvodet för en sådan revisor fastställs av regionförvaltningsverket och betalas av flottningsföreningen.


62 §

Bedriver en flottningsförening något år inte flottning eller upphör samfälld flottning i vattendraget helt och hållet, ska regionförvaltningsverket på ansökan av föreningens senaste styrelse eller, om den samfällda flottningen har upphört till följd av att flottningsstadgan har upphävts eller ändrats, på ansökan av Forststyrelsen förordna en eller flera sysslomän att i stället för styrelsen och med styrelsens befogenheter sköta föreningens angelägenheter samt vid behov dra försorg om att de utredningsåtgärder vidtas som behövs för upplösning av föreningen. Föreningsstämmans beslutanderätt utövas härvid, om det är fråga om en angelägenhet som angår flottningen under ett visst år, av föreningens medlemmar under detta år samt i annat fall av sysslomännen.

64 §

Fast egendom som enligt denna lag tillhör en flottningsförening eller som föreningen har förvärvat med stöd av 63 § 1 mom. i detta kapitel får föreningen överlåta eller låta inteckna för gäld endast om regionförvaltningsverket på ansökan meddelat tillstånd därtill. Tillstånd får inte beviljas i fråga om egendom vars bevarande i flottningsföreningens besittning måste anses nödvändigt för fortsatt bedrivande av flottningen. Ovan nämnda egendom och därtill hörande anordningar och anläggningar får inte utmätas för annan än en i fastigheten intecknad fordran eller en fordran för vilken fastigheten annars utgör pant eller som har bättre förmånsrätt i fastigheten än den som inteckningen medför.

Överlåter en flottningsförening egendom som avses i 1 mom. eller annan egendom som tillhör föreningen, utan att det är fråga om realisering av lös egendom som är obrukbar eller som har blivit obehövlig, ska, om de influtna medlen inte omedelbart används för anskaffande av egendom av motsvarande beskaffenhet, frågan om användningen av medlen genom ansökan hänskjutas till regionförvaltningsverket för avgörande.

66 §

Kostnader för anskaffande av egendom av visst slag, som behövs för flottningen eller för arbeten som främjar föreningens verksamhet under flera år och som inte ska anses vara utbyggnads- eller underhållskostnader vilka ska amorteras enligt föreskrifter i flottningsstadgan eller enligt beslut av regionförvaltningsverket, får enligt föreskrift i flottningsföreningens reglemente eller med stöd av regionförvaltningsverkets beslut, som meddelats på ansökan, amorteras under senare år genom amorteringsavgifter som uppbärs hos virkesägare vilka är medlemmar i föreningen, med iakttagande av grunder som i fråga om varje slag av egendom och arbete har fastställts i reglementet eller särskilt av regionförvaltningsverket.


68 §

En flottningsförening kan ha från dess övriga medel avskilda, enligt fastställda stadgar förvaltade fonder för utjämnande av kostnader för anskaffande och underhåll av egendom, för betalning av pensioner, för annan vård av funktionärer och arbetstagare samt för betalning av skatter, ersättningar och andra utbetalningar som förfaller till betalning först efter flottningsårets utgång. Föreningsstämmans beslut om att bilda en fond och anta stadgar för denna ska underställas regionförvaltningsverket för fastställelse. Regionförvaltningsverket får göra sådana ändringar i stadgarna som är nödvändiga för att föreningsmedlemmarnas intressen ska säkerställas.


76 §

Ett beslut av en flottningsförenings stämma som i strid med lag, flottningsstadgan, flottningsförenings reglemente eller myndighetsföreskrift inskränker en föreningsmedlems rättigheter eller ålägger honom skyldigheter är ogiltigt i förhållande till honom, om han inte har deltagit i fattandet av beslutet. Frågan om beslutets ogiltighet kan genom ansökan hänskjutas att avgöras av regionförvaltningsverket.

Om ett beslut av en flottningsförenings stämma eller en åtgärd av styrelsen annars strider mot lag, flottningsstadgan, flottningsförenings reglemente eller föreskrift av en myndighet, har den som vid tiden för fattandet av beslutet eller verkställandet av åtgärden var medlem av föreningen samt en styrelsemedlem rätt att klandra beslutet eller en åtgärd som medlemmen inte har godkänt. Klander ska anföras genom en ansökan som ska väckas hos regionförvaltningsverket senast den sextionde dagen efter att beslutet fattades eller medlemmen fick del av styrelsens åtgärd eller, när det är fråga om uppbärande av tilläggsbelopp enligt 72 § 2 mom. i detta kapitel, när medlemmen fick del av den fördelningslängd som nämns i ifrågavarande moment.


78 §

När en flottningsförenings verksamhet upphör, ska de sysslomän som har tillsatts för att ha hand om utredningen realisera föreningens lösa egendom, om det inte ska anses nödvändigt att hålla kvar den i vattendraget med tanke på eventuellt fortsatt bedrivande av flottning. På motsvarande sätt ska flottningsföreningens fasta egendom realiseras, om det inte med tanke på ett ovan nämnt eller annat ändamål som tjänar nyttjandet av skog eller vattendrag är nödvändigt att hålla kvar den i vattendraget. Regionförvaltningsverket ska på ansökan av sysslomännen förordna vilken fast egendom som ska realiseras. Övrig fast egendom överförs till staten genom regionförvaltningsverkets beslut, om vilket gäller vad som föreskrivs i 14 § 3 mom. i detta kapitel.


85 §

En skiljedom ska avfattas skriftligen med anteckning om när och var den meddelades. Domen, som ska undertecknas av skiljemännen, ska tillställas det behöriga regionförvaltningsverket. Ett exemplar av domen ska tillställas varje part såsom anges i 37 § i lagen om skiljeförfarande.


86 §

Söks inte ändring i skiljedomen och är det inte fråga om fall som avses i 88 § 2 mom. i detta kapitel, ska i fråga om verkställigheten iakttagas vad som bestäms i 2 kap. 19 § i utsökningsbalken (705/2007).

91 §

Den flottande ska i varje kommun inom vars område flottning bedrivs utse ett flottningsombud, som under tiden för flottningen ska vara lätt anträffbart för allmänheten. Uppgift om flottningsombudets namn och adress samt om förändringar av dem ska tillställas miljövårdsnämnden och den närings-, trafik- och miljöcentral som saken gäller samt dessutom den lokala polisen.

Har bestämmelsen i 1 mom. inte iakttagits, ska den lokala polisen på yrkande av den som saken gäller förordna en lämplig person till flottningsombud och underrätta den flottande, den kommunala miljövårdsmyndigheten och närings-, trafik- och miljöcentralen om detta. Den som förordnats till flottningsombud har rätt att av den flottande få ett skäligt arvode för uppdraget. Uppkommer meningsskiljaktighet om arvodet, kan saken genom ansökan hänskjutas till regionförvaltningsverket för behandling.


92 §

Flottas i ett vattendrag, där samfälld flottning inte är föreskriven, samtidigt två eller flere virkesägares virke och kan en virkesägares flottning vålla en annan virkesägare men, kan regionförvaltningsverket på ansökan av en flottande för flottningen förordna en regleringschef, som opartiskt ska bevaka samtliga virkesägares intressen och sörja för att flottningen ordnas så att men undviks i den mån det är möjligt.


Regleringschefen har rätt att av de flottande få arvode för sitt uppdrag. Uppkommer meningsskiljaktighet om arvodets storlek eller om fördelningen mellan de flottande av skyldigheten att betala arvodet, kan saken genom ansökan hänskjutas till regionförvaltningsverket för behandling.

Ett förordnande som regionförvaltningsverket har meddelat med stöd av 1 mom. ska iakttas oberoende av om ändring söks i förordnandet.


93 §

Innan virke välts ut i ett vattendrag ska det förses med ägarens flottningsmärke som lätt ska kunna upptäckas, och uppgift om märket ska ha tillställts de närings-, trafik- och miljöcentraler och de miljövårdsnämnder samt de lokala polismyndigheter inom vilkas verksamhetsområde flottningen bedrivs. Flottas virke i knippen, ska varje knippe förses med motsvarande flottningsmärke innan knippet förs ut i vattendraget.


Regionförvaltningsverket kan för ett visst fall ge befrielse från skyldigheten att förse flottgodset med märke, om flottningen kan utföras så att osäkerhet inte uppkommer om vem virket tillhör.

96 §

Virke får flottas obarkat, om det säkert kan beräknas att flottningen kan slutföras inom ett år efter det att virket avverkats och annat inte följer av 1 kap. 19 § eller regionförvaltningsverket inte på ansökan förbjudit flottning av obarkat virke i vattendraget på grund av men som flottningen medför.

Kan flottningen inom nämnda tid inte slutföras, ska virket innan flottningen av det inleds vara ordentligt avbarkat. Om inte något annat följer av 1 kap. 19 §, får dock om sommaren syrfällt virke av lövträd ännu under följande år flottas obarkat, likaså annat virke under det andra året efter avverkningen, förutsatt att flottningen utförs såsom buntningsflottning och huvudsakligen på fjärdar samt med regionförvaltningsverkets tillstånd också annars om det är påkallat av synnerligen viktiga skäl samt dessutom med beaktande av vad som föreskrivs i 2 kap. 1 a §.

Regionförvaltningsverket kan föreskriva att ett beslut som verket meddelar enligt denna paragraf ska iakttas också om ändring söks i beslutet.

99 §

Har vid flottning i vattendraget blivit kvar sjunket eller sjunkande virke eller flottningsförnödenheter till men för vattnets lopp, samfärdseln, vattendragets användning för rekreation, fisket eller vattendragets nyttjande för annat ändamål, kan regionförvaltningsverket på ansökan av en myndighet eller den som därav lider men ålägga den som underhåller vattendraget eller, om ingen sådan finns, den som senast bedrivit flottning i vattendraget, att inom utsatt tid rensa det vid äventyr att rensandet utförs på dens bekostnad som underhåller vattendraget eller utfört flottningen. Virke som upptagits vid rensning av vattendrag på någon annans bekostnad ska säljas på offentlig auktion.


99 a §

Har flottningen upphört och saknas en verksam flottningsförening, kan närings-, trafik- och miljöcentralen utan hinder av 30 § 3 mom. och 97―99 § i detta kapitel och, om åtgärden inte medför ändring eller följd enligt 1 kap. 12―15 eller 19 §, utan att ärendet handläggs i regionförvaltningsverket rensa vattendraget från sjunkvirke och andra flottningsrester som medför fara eller men och som då tillfaller staten utan särskild anmälningsskyldighet.

100 §

Vill utlänning bedriva flottning av virke i Finland och är det inte fråga om flottning om vilken i avtal mellan Finland och främmande stat annorlunda överenskommits, ska han hos det regionförvaltningsverk inom vars verksamhetsområde flottningen vidtar, ställa godtagbar säkerhet för fullgörande av den flottande enligt bestämmelserna i denna lag åliggande förpliktelser.

6 kap.

Dikning

2 §

Kan dikning medföra i 1 kap. 15, 18 eller 19 § angiven ändring eller följd, ska för dikningen till denna del sökas tillstånd hos regionförvaltningsverket. Tillstånd med stöd av 1 kap. 15 § behövs likväl inte till den del en dikning som utförs endast ovanför en bäck medför ändring av vattenföringen i bäcken. På rensning av bäck genom dikning ska oberoende av om tillstånd behövs eller inte tillämpas 2 kap. 3 §.

Är det för utförande av dikning nödvändigt att avlägsna eller ändra kraftverk, damm eller fast anordning, ska tillstånd därtill sökas hos regionförvaltningsverket.

Det som i 2 eller 9 kap. föreskrivs om åtgärder som med stöd av de bestämmelser som anges i 1 mom. är beroende av tillstånd samt om tillstånden till sådana gäller på motsvarande sätt för åtgärder som är beroende av tillstånd enligt 1 mom. Tillstånd som avses i 2 mom. kan regionförvaltningsverket meddela med beaktande av vad som föreskrivs om byggande i vattendrag. Regionförvaltningsverket ska i tillståndsbeslutet även bestämma de ersättningar som på grund av dikningen, till den del regionförvaltningsverkets tillstånd behövs, ska betalas för skada, men och annan förlust av förmån som åtgärden orsakar.

2 a §

Om dikningen förorsakar en sådan ändring som förbjuds i 1 kap. 15 a eller 17 a §, ska undantag som med stöd av nämnda paragrafer beviljas från förbudet behandlas av regionförvaltningsverket. Angående undantag gäller vad som i 19 kap. 5 § föreskrivs om tillstånd av regionförvaltningsverket.

10 §

Dikning får inte påbörjas förrän frågan i enlighet med bestämmelserna i 19 kap. behandlats vid en dikningsförrättning, om

1) det är fråga om dikning till vilken enligt 2 § i detta kapitel i där nämnt avseende krävs tillstånd av regionförvaltningsverket,

2) i dikningen ingår avlägsnande eller minskande av översvämningsområde eller sänkande av mindre sjö som avses i 1 § 2 mom. i detta kapitel, eller till följd av dikningen riktningen för vattnens avrinning avsevärt ändras eller anläggande av skyddsvall eller pumpstation på annans mark är nödvändig för dikningen,

3) diket ska läggas under allmän väg, järnväg eller annan rälsbana eller om en bädd genom en sådan väg ska utvidgas och väghållaren eller järnvägens eller rälsbanans ägare inte har samtyckt till åtgärden, eller om

4) ingen överenskommelse om samfälld dikning nås.


11 §

Angående den tid inom vilken företaget ska genomföras enligt den dikningsplan som fastställdes vid dikningsförrättningen gäller vad som i 2 kap. 12 § 1 mom. föreskrivs om utsatt tid för byggnadsarbete som utförs med tillstånd av regionförvaltningsverket. På förrättningen tillämpas vad som i nämnda lagrum föreskrivs om regionförvaltningsverket.

12 §

Har någon vid dikning förfarit i strid med bestämmelserna i denna lag eller föreskrifter som utfärdats med stöd av dem, kan den kommunala miljövårdsmyndigheten i enlighet med 20 kap. 7 § besluta om behövliga rättelseåtgärder. Om det är fråga om överträdelse av en förbudsbestämmelse i 1 kap. eller om det i samband med beslutet om rättelseåtgärder blir nödvändigt att avgöra om tillstånd av regionförvaltningsverket behövs eller att avgöra skillnaden mellan dikning och vattenståndsreglering eller blir det fråga om iakttagande av regionförvaltningsverkets tillståndsbeslut, ska dock 21 kap. 3 § tillämpas. Den kommunala miljövårdsmyndighetens befogenheter enligt detta moment hindrar inte heller i andra fall tillämpning av 21 kap. 3 §.

31 a §

Söks ändring i ett beslut som har fattats vid en dikningsförrättning som avses i 1 eller 3 mom., ska ifrågavarande närings-, trafik- och miljöcentral utan dröjsmål underrätta inskrivningsmyndigheten om detta. Närings-, trafik- och miljöcentralen ska också underrätta inskrivningsmyndigheten om besvärsdomstolens avgörande i ärendet, sedan detta har vunnit laga kraft.

7 kap.

Vattenståndsreglering

2 §

För vattenståndsreglering som syftar till sänkning av en sjö för att den ska torrläggas helt eller delvis eller som kan förorsaka översvämning eller avsevärt vattenflöde annanstans i vattendraget eller någon annan i 1 kap. 12―15 eller 19 § avsedd skadlig eller menlig förändring eller följd, ska tillstånd sökas hos regionförvaltningsverket.

4 §

Kostnaderna för reglering som avses i denna paragraf ska betalas av den som beviljats tillståndet. Tillståndshavaren har inte rätt att yrka att andra ska delta i företaget eller i kostnaderna för det. Om någon annan än staten är sökande, får regionförvaltningsverket yrka att sökanden ställer säkerhet för betalningen av de ersättningar som regleringen föranleder.

8 §

Nyttohavarens fastighet utgör pant för den kostnadsandel som enligt regionförvaltningsverkets tillståndsbeslut hänför sig till fastigheten eller som vattenståndsregleringsbolaget har fastställt för fastigheten, jämte ränta, enligt vad 20 kap. i jordabalken föreskriver.

Genomförs regleringen med tillstånd av regionförvaltningsverket, ska regionförvaltningsverket efter att beslutet meddelades, utan dröjsmål för anteckning i lagfarts- och inteckningsregistret anmäla de kostnadsandelar som framgår av tillståndsbeslutet, jämte ränta. Regionförvaltningsverket ska likaså utan dröjsmål underrätta inskrivningsmyndigheten om att ändring har sökts i tillståndsbeslutet samt om innehållet i ett lagakraftvunnet avgörande som fullföljdsdomstolen har meddelat i saken.

Får regleringen genomföras utan tillstånd av regionförvaltningsverket, ska vattenståndsregleringsbolagets sysslomän anmäla de fastställda kostnadsandelarna jämte ränta för anteckning i lagfarts- och inteckningsregistret. Likaså ska sysslomännen underrätta inskrivningsmyndigheten om andra än fullföljdsdomstolens avgöranden som ändrar de kostnadsandelar som ingår i regionförvaltningsverkets tillståndsbeslut eller som har fastställts av vattenståndsregleringsbolaget.

9 §

Kommer alla de för vilka vattenståndsregleringen medför nytta överens om att utföra den såsom ett samfällt företag och kräver regleringen tillstånd av regionförvaltningsverket, ska ett skriftligt avtal upprättas. I avtalet ska anges vars och ens andel i utförandet av arbetet och kostnaderna för företaget samt i de avtalsenliga rättigheter och skyldigheter som var och en som är delaktig i företaget har. Om tre eller flera deltar i avtalet, ska i avtalsskriften också anges om någon, och i så fall vem, har rätt att företräda dem som deltar i avtalet vid domstol och annars i angelägenheter som gäller regleringen, samt nämnas en eller flere sysslomän, som med förpliktande verkan för de i avtalet delaktiga kan tillställas stämning eller andra tillkännagivanden i angelägenheter som gäller regleringen. Avtalsskriften ska företes regionförvaltningsverket för fastställelse i samband med ansökan om tillståndet.

10 §

I fråga om bolagets stadgar tillämpas på motsvarande sätt vad som i 6 kap. 27 § 2 mom. föreskrivs om dikning, dock så att i stadgarna också får tas in andra bestämmelser om bolagets organisation än de som anges i nämnda moment. För stadgarna ska sökas fastställelse av regionförvaltningsverket. Bolagets angelägenheter ska handhas enligt de antagna stadgarna redan innan de fastställts. Har regionförvaltningsverket i samband med fastställelsen bestämt att stadgarna ska ändras, ska de ändrade stadgarna följas även om fastställelsebeslutet inte har vunnit laga kraft.

11 §

Vid vattenståndsreglering ska på motsvarande sätt tillämpas vad som föreskrivs om dikning i 6 kap. 17 §, 27 § 3 mom. och 28―31 §. Klander och ogiltigförklaring av beslut som fattats vid en bolagsstämma ska dock yrkas genom ansökan hos regionförvaltningsverket. Ett beslut i vilket bolagsmännens andel i bolaget eller fördelningen av kostnaderna har fastställts kan klandras inom tre månader och andra beslut inom 60 dagar från mötet. Ett yrkande, som i det fall som avses i 6 kap. 30 § görs om att den som drar nytta av den torrläggning regleringen har medfört ska åläggas att delta i kostnaderna för regleringen, ska framställas genom ansökan hos regionförvaltningsverket.


12 §

Om en förändring i vattendraget som orsakats av vattenståndsregleringen medför avsevärd nytta för tillgodogörandet av vattenkraften, för bedrivande av flottning eller för ägaren av en anläggning i vattendraget eller på dess strand, kan den som får en sådan förmån på yrkande genom ett beslut av regionförvaltningsverket genom vilket tillstånd till regleringen beviljas, förpliktas att delta i kostnaderna för regleringen med ett skäligt belopp som högst motsvarar den nytta som vederbörande får av förändringen.

Framgår det efter att vattenståndsregleringen verkställts att en förmån som avses i 1 mom. av en orsak som inte kunnat förutses uppenbarligen är större eller mindre än vad som förutsattes när beslutet fattades, kan regionförvaltningsverket i motsvarande mån höja eller minska det belopp som förmånstagaren ska betala. Ansökan härom ska väckas hos regionförvaltningsverket inom ett år från den bolagsstämma vid vilken uträkningen av kostnadsfördelningen har godkänts, eller, om ändringen yrkas av den som får en förmån som avses i 1 mom., inom samma tid från att denne tillställdes meddelande om att uträkningen har godkänts.


13 §

Har staten verkställt vattenståndsregleringen, men nyttan av regleringen till stor del kommit andra till godo, kan regionförvaltningsverket på ansökan av staten förordna att alla för vilka regleringen medfört nytta samfällt ska ombesörja åtgärder som avses ovan i denna paragraf, tillsätta de sysslomän som behövs samt delta i kostnaderna för åtgärderna i förhållande till den nytta som de har fått. För ändamålet kan bildas ett bolag för vattenståndsreglering.

Regionförvaltningsverket kan, när det finns synnerliga skäl till det, på ansökan befria nyttohavare från att ta del i kostnaderna för en åtgärd som avses i 3 mom.

14 §

En påbörjad vattenståndsreglering får inte utan tillstånd av regionförvaltningsverket lämnas oavslutad. Om regionförvaltningsverket beviljar ett sådant tillstånd, ska i tillståndsbeslutet föreskrivas vilka åtgärder den som påbörjar regleringen ska vidta för att förebygga skada och men som föranleds av att arbetet avbryts och vilka ersättningar denne ska betala till vederbörande.

15 §

Om vattenståndsreglering i vattendrag inte kräver tillstånd av regionförvaltningsverket därför att regleringen inte medför en sådan ändring eller följd som avses i 1 kap. 12―15 §, men förslagsställaren vill att de övriga för vilka regleringen medför nytta ska ta del däri, ska bestämmelserna om deltagande i samfälld dikning på motsvarande sätt iakttas.

8 kap.

Vattenreglering

1 §

Vill någon i syfte att utvinna, öka eller utjämna tillgången till vattenkraft, för att främja flottning eller samfärdsel, för att nyttja vatten såsom vätska, för bevattningsändamål, i syfte att bibehålla vattnets renhet, för rekreationsändamål, för fiskodling, i syfte att torrlägga mark eller för annat sådant ändamål i vattendrag fortlöpande reglera vattenståndet eller annars reglera vattnet, vartill även hänförs avledande av vatten i regleringssyfte från vattendraget eller del därav till ett annat, ska till vattenregleringen, om denna kan ge upphov till förändring eller följd som avses i 1 kap. 12―15 §, sökas tillstånd hos regionförvaltningsverket.


3 §

Ansöker någon annan än staten om tillstånd till vattenreglering, ska sökanden, utom när den reglering som avses i ansökan uppenbarligen inte för någon annan medför sådan nytta som avses i 2 § 2 mom. i detta kapitel, inbjuda övriga nyttohavare att ta del i regleringen genom att anmäla detta hos regionförvaltningsverket. Härvid ska regionförvaltningsverket genom offentlig kungörelse uppmana nyttohavare att enligt bestämmelserna i 4 § i detta kapitel hos regionförvaltningsverket anmäla sitt deltagande i företaget. Till ansökan om kungörelse ska fogas en plan för företaget, en utredning av allmän natur om vem som drar nytta av företaget och till vilket belopp nyttan uppskattas samt kostnadsförslag för företaget. Dessa handlingar ska under en tid som regionförvaltningsverket bestämmer hållas tillgängliga i dess tjänsterum eller på ett ställe som regionförvaltningsverket bestämmer och som anges i kungörelsen.


Har förslagsställaren i annat fall än i samband med tillståndsansökan anhållit om kungörelseförfarande, ska ansökan om tillstånd till företaget göras inom ett år efter kungörelsetidens utgång, om inte regionförvaltningsverket på ansökan har utsatt en förlängd tid för ändamålet.

Har vid ansökan om kungörelse framlagts en plan som uppenbarligen är av den beskaffenhet att tillstånd till reglering i enlighet med planen inte kan meddelas, får regionförvaltningsverket inte bifalla ansökan om kungörelse.


4 §

Vill en nyttohavare som enligt 2 § 1 mom. i detta kapitel har rätt därtill bli delaktig i ett regleringsföretag som någon annan har väckt, ska nyttohavaren skriftligen anmäla detta till regionförvaltningsverket inom den i 3 § 1 mom. i detta kapitel avsedda tid som föreskrivs i kungörelsen. Har en sådan anmälan gjorts till regionförvaltningsverket och finner detta att förutsättningar för deltagande föreligger, ska regionförvaltningsverket, då ansökan om tillstånd hänskjutits till det för behandling, anvisa sökanden att vidta åtgärder som avses i 15 § i detta kapitel.

5 §

Regionförvaltningsverket kan på ansökan ålägga en nyttohavare som inte velat delta i regleringen att till den som utför regleringsföretaget i förhållande till den nytta nyttohavaren har därav betala en avgift som fastställs i enlighet med 21 § i detta kapitel. Staten ska inte anses vara en sådan nyttohavare som här avses, om inte regleringen omedelbart medför nytta för statens egendom eller för ett företag vars förverkligande staten inlett för att få eller säkerställa en förmån som avses i 2 § 2 mom. i detta kapitel.


8 §

Har hos regionförvaltningsverket ansökts om tillstånd till två särskilda regleringsföretag, som åtminstone till viss del gäller samma del av ett vattendrag, och anser regionförvaltningsverket att företagen lämpligen kan förenas, ska regionförvaltningsverket uppmana sökandena att inom en viss tid komma överens om att starta ett samfällt företag. Nås en sådan överenskommelse inte och kan företagen inte särskilt för sig förverkligas, ska tillstånd beviljas för det företag som i ekonomiskt avseende och ur allmän synpunkt är mera förmånligt.

10 a §

Det ska bestämmas att sådana villkor i ett regleringstillstånd som är betydande för vattenmiljön och dess användning ska ses över på bestämda tider, om inte detta av särskilda skäl ska anses vara uppenbart obehövligt. Vid översynen ska i tillämpliga delar iakttas de bestämmelser som avses i 6 och 10 § i detta kapitel. I tillståndsbeslutet ska föreskrivas när ansökan senast ska göras om översyn av nämnda tillståndsvillkor och vilken utredning som då ska lämnas. Har tillståndshavaren inte inom utsatt tid gjort en sådan ansökan, kan regionförvaltningsverket på ansökan av behörig myndighet eller den som lider skada eller men bestämma att tillståndet ska förfalla och härvid meddela behövliga föreskrifter.


Utan hinder av 1 mom. kan på vattenreglering tillämpas de bestämmelser i denna lag med stöd av vilka ingrepp i ett lagakraftvunnet tillståndsbeslut eller dess innehåll annars kan göras. Innehåller tillståndsbeslutet inte av särskilda skäl en föreskrift som nämns i 1 mom., kan en behörig myndighet av vägande skäl hos regionförvaltningsverket ansöka om översyn enligt 1 mom.

10 b §

Om en reglering, som grundar sig på ett tillstånd som har meddelats enligt denna lag eller tidigare gällande bestämmelser, har betydande menliga verkningar på vattenmiljön eller dess användning och 10 a § inte ska tillämpas på beslutet, ska närings-, trafik- och miljöcentralen i tillräckligt samarbete med tillståndshavaren, dem som drar nytta av regleringen, kommunerna inom verkningsområdet och andra myndigheter som saken gäller klarlägga möjligheterna att minska de menliga verkningarna av regleringen. Närings-, trafik- och miljöcentralen ska vid behov också höra andra parter.

När en utredning har gjorts enligt 1 mom., får närings-, trafik- och miljöcentralen, fiskerihushållningsmyndigheten eller kommunen, om verkningarna enligt 1 mom. inte annars i tillräcklig mån kan minskas, hos regionförvaltningsverket ansöka om att tillståndsvillkoren ska ses över eller att nya föreskrifter ska utfärdas.

En förutsättning för en översyn är att nyttan med tanke på allmän fördel är betydande med hänsyn till rådande förhållanden. Översynen får inte heller avsevärt minska den nytta som vattenregleringen totalt medför eller väsentligt ändra det ursprungliga syftet med regleringen, utom när syftet inte längre har någon betydelse. Är det uppenbart att det finns förutsättningar för en översyn, kan regionförvaltningsverket, om utredningen i ansökningshandlingarna inte är tillräcklig, ålägga också tillståndshavaren att ge in behövlig tilläggsutredning till regionförvaltningsverket. I ett sådant beslut av regionförvaltningsverket får ändring inte sökas särskilt. Om tillståndshavaren inte inom utsatt tid ger in tilläggsutredningen till regionförvaltningsverket, kan den utföras på hans bekostnad. Vid översynen ska de bestämmelser som avses i 10 § i detta kapitel iakttas i tillämpliga delar.


11 §

Regionförvaltningsverket kan på nyttohavarens ansökan förordna att för regleringens verkställande samt anordningarnas och anläggningarnas underhåll ska bildas ett bolag för vattenreglering även i andra fall än de som nämns i 1 mom. och också då regleringen har påbörjats före denna lags ikraftträdande. De som av regleringen får sådan nytta som nämns i 2 § i detta kapitel är skyldiga att ta del i bolaget, om inte regionförvaltningsverket av särskilda skäl beviljar någon av dem befrielse.

13 §

Bolagsmän i ett bolag för vattenreglering är, förutom förslagsställaren och de som enligt 4 § i detta kapitel anmält att de vill delta i regleringen, också de nyttohavare som bolaget enligt 20 § i detta kapitel senare antagit till bolagsmän. Även dikningsbolag eller bolag för vattenståndsreglering får vara delaktiga i regleringen, om regionförvaltningsverket anser det befogat, likaså flottningsföreningar.


16 §

För bolagets stadgar, i vilka också får tas in andra än i 1 mom. nämnda bestämmelser om bolagets organisation, ska fastställelse sökas hos regionförvaltningsverket. Bolagets angelägenheter ska handhas enligt de antagna stadgarna redan innan de har fastställts. Har regionförvaltningsverket i samband med fastställelsen bestämt att stadgarna ska ändras, ska de ändrade stadgarna följas även om fastställelsebeslutet inte har vunnit laga kraft.

19 §

Beträffande regleringskostnader samt förskottsavgifter som bolagsmännen ska betala gäller i motsvarande delar vad som föreskrivs om dikning i 6 kap. 17 § och 29 § 1―3 mom., dock så att klander angående kostnadernas fördelning ska anföras inom tre månader efter bolagets stämma genom en ansökan mot bolaget som ska väckas hos regionförvaltningsverket.

20 §

En nyttohavare har rätt att ansluta sig till ett redan bildat bolag för vattenreglering, om grundad anledning ska anses föreligga för nyttohavarens inträde såsom bolagsman. I fråga om antagande av ny bolagsman beslutar bolagets stämma. Den som inte har antagits till bolagsman kan hänskjuta frågan om sin rätt att ansluta sig såsom bolagsman till regionförvaltningsverket för avgörande. Ansökan om detta ska anhängiggöras inom tre månader efter det vederbörande fått del av stämmans beslut.

En bolagsman i ett bolag för vattenreglering har rätt att utträda ur bolaget, om den nytta som företaget medfört för honom är avsevärt mindre än den nytta som vid bolagets bildande antogs komma honom till del. Anser bolagets stämma att ovan nämnda förutsättning för utträde inte föreligger, gäller om hänskjutande av stämmans beslut till regionförvaltningsverket för avgörande på motsvarande sätt vad som föreskrivs i 1 mom.

21 §

Förändras förhållandena väsentligt, kan på ansökan av vederbörande eller på åtgärd av regionförvaltningsverket årsavgiften höjas eller sänkas eller betalningsskyldigheten upphävas.

22 §

Har regionförvaltningsverket med stöd av 5 § i detta kapitel förpliktat en nyttohavare att betala avgift till den som verkställt regleringen, kan regionförvaltningsverket, om ett bolag för vattenreglering har verkställt regleringen, på ansökan av den betalningsskyldige förordna en lämplig person att i samband med revision som föreskrivs i stadgarna granska bolagets räkenskaper och förvaltning. En på detta sätt förordnad revisor ska avge berättelse över revisionen till den myndighet som utövar tillsyn över regleringen. Myndigheten ska se till att berättelsen hålls tillgänglig för dem som saken gäller. Bolaget ska betala arvode till revisorn. Nås inte överenskommelse om arvodets storlek, kan saken genom ansökan hänskjutas till regionförvaltningsverket för avgörande.

Har reglering verkställts av någon annan än ett bolag för vattenreglering, kan regionförvaltningsverket på ansökan av den betalningsskyldige förplikta den som verkställt regleringen att lämna utredning om användningen av avgiften till den myndighet som utövar tillsyn över regleringen och hos vilken utredningen ska hållas tillgänglig för sökanden.

9 kap.

Avledande av vatten för användning såsom vätska och tagande av grundvatten

2 §

Om någon som inte äger ett vattenområde eller är delägare i det vill avleda vatten från vattendraget för att användas såsom vätska för annat ändamål än för hushållsvatten eller såsom hushållsvatten med följder som enligt 1 § i detta kapitel inte får vållas, kan regionförvaltningsverket på ansökan bevilja tillstånd därtill samt till att anordningar som behövs för ändamålet får placeras på ett vattenområde som tillhör någon annan. Detsamma gäller om vattenområdets ägare eller en delägare i vattenområdet vill avleda vatten från området för att användas såsom vätska och åtgärden, med beaktande av vad som föreskrivs i 1 kap. 16 §, förorsakar ändring eller följd som avses i 12―15 § i samma kapitel.


3 §

Vill flera sökande avleda vatten från ett vattendrag för ändamål som på grund av vad som har sagts ovan ska anses likvärdiga och kan det inte anses skäligt att begränsa sökandens rätt, har den av sökandena företräde som äger det vattenområde som åtgärden gäller eller större delen därav samt, om sökandena även i detta avseende är likvärdiga, den sökande som först givit in sin ansökan till regionförvaltningsverket.


4 §

Kan inte till hushållsvatten tjänligt vatten annars utan oskäliga kostnader i tillräcklig mängd fås, kan regionförvaltningsverket på ansökan berättiga den som är i behov av vatten att från annans mark ta grundvatten till hushållsvatten samt där vidta åtgärder som behövs för ändamålet, förutsatt att vattnet fortfarande förslår även för ägarens behov samt för behoven hos dem som är bosatta på hans mark, bosättning som kan väntas uppstå där samt företag som är belägna där och åtgärden inte vållar dessa oskälig störning eller oskäligt men. Under dessa förutsättningar kan också beviljas rätt att avleda grundvatten från en annans område för att användas i sådan industriell eller annan ekonomisk verksamhet för vilken tillgång till grundvatten är av synnerlig vikt. En sådan rätt kan genom regionförvaltningsverkets beslut på ansökan upphävas, om de förhållanden som inverkat på beviljandet väsentligt har förändrats, samt mot ersättning också när ett sådant användningsbehov som ska anses vara viktigt för ägaren själv kräver det.

Förutsätter ett i tekniskt och ekonomiskt avseende ändamålsenligt ordnande av vattenanskaffningen för ett företag som tillgodoser en kommuns eller ett större antal förbrukares behov av huvudsakligen hushållsvatten eller av annan vattenanskaffning för allmänt behov att grundvatten på en annans område tas i bruk, kan regionförvaltningsverket utan hinder av vad som sägs i 1 mom. på ansökan meddela tillstånd därtill och till åtgärder som behövs för ändamålet. Ett sådant tillstånd får dock inte beviljas för avledande av vatten till en plats utanför orten, om detta innebär att ett motsvarande behov på orten inte i skälig omfattning kan tillgodoses.


Är en åtgärd som avser tagande av grundvatten från ett område som tillhör en annan av sådan beskaffenhet att därtill av någon annan än i denna paragraf nämnd orsak måste utverkas tillstånd av regionförvaltningsverket, ska vid sidan av ovan nämnda bestämmelser också iakttas vad som nedan föreskrivs om ett sådant tillstånd.

7 §

Till en åtgärd som avses i 1 kap. 18 § och som orsakar däri nämnda påföljder samt för anläggande av sådan annan än tillfällig grundvattentäkt som är planerad för tagande av en vattenmängd om minst 250 kubikmeter i dygnet ska sökas tillstånd hos regionförvaltningsverket. Detsamma gäller även utvidgande av tidigare anlagd grundvattentäkt eller av dess användning i sådan omfattning eller med sådana följder som avses ovan samt andra åtgärder än tagande av grundvatten, om grundvattenförekomsten annat än tillfälligt minskar med minst 250 kubikmeter grundvatten om dygnet som en följd av åtgärderna.

En grundvattentäkts ägare får även i andra fall än de som avses ovan i denna paragraf genom ansökan till regionförvaltningsverket hänskjuta en fråga som gäller att verket ska pröva och genom tillståndsbeslut fastställa förutsättningarna för en åtgärd som avser anläggning eller ändrande av grundvattentäkt samt de skyldigheter som eventuellt följer av åtgärden.

12 §

Förorsakar användningen av en grundvattentäkt som anlagts innan denna lag trätt i kraft eller vars anläggande eller ändring inte har förutsatt tillstånd av regionförvaltningsverket skada eller men, har den som lidit skada därav rätt att på ansökan få saken handlagd av regionförvaltningsverket för meddelande av föreskrifter om användningen av vattentäkten samt ersättande av skada och men som användningen medför. Användningen av vattentäkten får dock inte därvid inskränkas, om inte ett allmänt intresse eller andra synnerligen vägande skäl kräver det, och ersättning för skada och men som vattentäkten förorsakar får inte heller föreskrivas att betalas för längre tid än för de senaste fem åren innan ansökan gjordes.

13 §

För att öka eller säkerställa vattentillgången för en grundvattentäkt som har anlagts med stöd av ett tillstånd som avses i denna lag, kan regionförvaltningsverket, om ett allmänt behov kräver det, på ansökan begränsa tagande av vatten från en annan grundvattentäkt, även om denna används med stöd av tillstånd. Skada, men och annan förlust av förmån som begränsningen vållar ska ersättas. Är begränsningen så avsevärd att den inrättning som drabbas förlorar sin betydelse, kan sökanden på ägarens yrkande åläggas att inlösa inrättningen.

14 §

Vållar långvarig torka eller annan därmed jämförbar orsak avsevärd minskning av tillgången till grundvatten, kan regionförvaltningsverket på ansökan ålägga ägaren av en grundvattentäkt att för viss tid begränsa den vattenmängd som får tas ur vattentäkten, om begränsningen är behövlig för att säkerställa nödvändig tillgång till hushållsvatten i vattentäktens omgivning. För uppenbart oskälig skada som begränsningen medför kan det bestämmas att vattentäktens ägare ska få ersättning. I betalningen av denna ska alla som tar grundvatten och för vilka begränsningen medför väsentlig nytta ta del, om inte nyttan av begränsningen huvudsakligen tillfaller sökanden. Om ersättningen inte kan fastställas i samband med ansökningen om begränsning, får fastställande av ersättningen senare särskilt sökas hos regionförvaltningsverket.

16 §

För inledande av vatten i marken enligt 1 mom. krävs tillstånd av regionförvaltningsverket. Tillstånd får inte beviljas, om åtgärden kan orsaka följder som avses i 8 § i miljöskyddslagen. I övrigt gäller om tillståndet vad som föreskrivs om ett tillstånd enligt 8 § i detta kapitel.

18 §

Ska enligt denna lag tillstånd av regionförvaltningsverket utverkas för avledande av vatten från ett vattendrag eller för tagande av grundvatten, och kommer ledningen att dras genom någon annans område, ska i tillståndsbeslutet på sökandens begäran tas in föreskrifter om hur företaget med beaktande av 1 mom. ska genomföras. Om tillstånd av regionförvaltningsverket inte krävs eller tillståndsbeslutet saknar föreskrifter om hur ledningen ska anläggas och överenskommelse om anläggningen av ledningen inte träffas med områdets ägare, kan ärendet hänskjutas till den kommunala miljövårdsmyndigheten, eller, om ledningen kommer att dras genom flera kommuners område, genom ansökan hos regionförvaltningsverket för avgörande.


19 §

Avleds vatten från vattendrag för att användas såsom vätska för ändamål som av hygieniska eller andra viktiga allmänna skäl förutsätter att vattnet bibehålls rent, kan regionförvaltningsverket på begäran av sökanden i tillståndsbeslutet om avledande av vattnet, när ett sådant meddelas, eller på särskild ansökan föreskriva att ett visst jord- eller vattenområde omkring vattentäkten ska utgöra vattentäktens skyddsområde. Utan regionförvaltningsverkets tillstånd får inte på skyddsområdet, som inte får göras större än vad oundgängligt behov förutsätter, hållas cistern, upplag, avlopp, ledning eller annan inrättning, från vilken ämne som förorenar vattnet kan komma in i vattendraget, eller utövas verksamhet som på ett skadligt sätt kan försämra beskaffenheten av det vatten som erhålls ur vattentäkten. Likaså kan, om synnerliga skäl kräver det, ges tillstånd att på skyddsområdet avlägsna träd och annan växtlighet. Regionförvaltningsverket ska, med beaktande av ändamålet med den vattentäkt som ska skyddas, i sitt beslut meddela föreskrifter om behövliga skyddsåtgärder och andra inskränkningar i fråga om användning av skyddsområdet. Ett tidigare beslut hindrar inte regionförvaltningsverket att på ansökan av en part eller myndighet i ett nytt beslut bestämma nya eller mildra tidigare inskränkningar i fråga om användningen av skyddsområdet.


20 §

Regionförvaltningsverket kan, om det av hygieniska skäl eller för att grundvattnet ska hållas rent annars prövas vara påkallat av ett angeläget behov, i tillståndsbeslutet angående anläggandet av en grundvattentäkt eller på särskild ansökan föreskriva att ett visst område omkring vattentäkten ska utgöra vattentäktens skyddsområde, på vilket utan tillstånd av regionförvaltningsverket inte får finnas bostadshus eller annan byggnad för regelbunden vistelse eller upplag, cistern, ledning, avlopp eller inrättning från vilken orenlighet eller annat ämne som inverkar på vattnets beskaffenhet kan komma in i grundvattnet, inte heller utövas verksamhet som på ett skadligt sätt kan försämra beskaffenheten av det vatten som fås ur vattentäkten.


21 §

När det är fråga om sådant avledande av vatten eller tagande av grundvatten som avses i 19 § 1 mom. eller 20 § 1 mom. i detta kapitel, kan regionförvaltningsverket på ansökan bevilja rätt att använda eller inlösa ett jord- eller vattenområde som behövs för de bassänger, anläggningar och anordningar som behövs för hantering av vattnet.

22 §

Den som enligt detta kapitel har tillstånd att avleda eller ta vatten har rätt att i kris- och störningssituationer som gäller vattenanskaffning utan tillstånd av regionförvaltningsverket tillfälligt förse sådana områden med vatten som inte nämns i tillståndet, om detta är nödvändigt för att säkerställa att en kommun eller en större grupp förbrukare får vatten eller annars för att säkerställa ett ur allmän synpunkt viktigt vattenverks verksamhet eller av något jämförbart vägande skäl.

Närings-, trafik- och miljöcentralen ska underrättas om åtgärder som avses i 1 mom.

10 kap.

Ledande av avloppsvatten

8 §

Dras avlopp under allmän eller enskild väg, järnväg eller annan rälsbana, tillämpas på motsvarande sätt vad som i 2 kap. 24 och 25 § föreskrivs om byggande i vattendrag, dock så att om det är fråga om dragande av avlopp under en enskild väg och frågan om anläggningen av avloppet inte i övrigt ska handläggas av regionförvaltningsverket eller närings-, trafik- och miljöcentralen, ska frågan handläggas av den kommunala miljövårdsmyndigheten.


16 §

I fråga om samfällt avlopp ska i tillämpliga delar iakttas vad som föreskrivs i 6 kap. 17, 18, 20―29, 31 och 31 a §. Frågor som gäller ombildande av avlopp till samfällt avlopp, delägarnas i samfällt avlopp inbördes förhållanden samt avloppsbolag ska dock handläggas av regionförvaltningsverket.


17 §

Kan ett redan existerande avlopp eller en del därav ändamålsenligt tillgodogöras för ett samfällt avlopp, kan regionförvaltningsverket på ansökan av den som anlägger det nya avloppet bevilja rätt eller på ansökan av den som äger det redan existerande avloppet ålägga skyldighet att lösa in det tidigare avloppet till det värde som detta ska anses ha vid den tidpunkt då det nya avloppet anläggs.

11 kap.

Ersättningar

2 §

Om en miljöskada som avses i lagen om ersättning för miljöskador orsakas av en funktionsstörning som avses i 1 mom., ska i fråga om ersättning för miljöskadan i stället för denna paragraf tillämpas lagen om ersättning för miljöskador. Ärendet handläggs då av tingsrätten, om det inte enligt 72 § i miljöskyddslagen ska behandlas av regionförvaltningsverket. Angående ägaren och innehavaren gäller därvid vad som i lagen om ersättning för miljöskador föreskrivs om verksamhetsutövare som avses i lagen i fråga.


8 §

I samband med ett tillståndsärende kan regionförvaltningsverket också behandla ett yrkande om ersättning för skada som den verksamhet som ansökan gäller har vållat innan tillståndsärendet avgjordes, om inte detta medför betydande dröjsmål. Om regionförvaltningsverket inte behandlar yrkandet i anslutning till tillståndsärendet, behandlas det som ett separat ärende. I ett avgörande som gäller separat behandling av ett ersättningsyrkande får ändring inte sökas genom besvär.

Ersättning för skada som inte förutsågs när tillståndet beviljades kan utan hinder av ett tidigare avgörande yrkas genom ansökan hos regionförvaltningsverket, eller om det är fråga om tillstånd som beviljats av den kommunala miljövårdsmyndigheten, hos ifrågavarande myndighet. I samband därmed kan regionförvaltningsverket behandla ett yrkande om ersättning för skada som med avvikelse från tillståndet vållats genom samma åtgärd.

Ersättning med anledning av en åtgärd som grundar sig på denna lag och för vilken tillstånd inte krävs, eller för skada som avses i 2 § i detta kapitel ska yrkas genom ansökan hos regionförvaltningsverket, om det inte är fråga om ett ärende som ska behandlas av tingsrätten. Ersättning för skada som avses i 1 § 3 mom. i detta kapitel ska yrkas i anslutning till tillståndsärendet eller, om detta inte är möjligt, sökas särskilt hos den myndighet som är behörig i tillståndsärendet.


10 §

Fastställd ersättning ska bestämmas att utbetalas i ett för allt, om det inte är fråga om fall som avses i 11 § i detta kapitel eller andra särskilda skäl kräver att ersättningen betalas på bestämda tider. För ersättning som ska betalas på bestämda tider kan på yrkande av ersättningstagaren föreskrivas att en säkerhet som regionförvaltningsverket godkänner ska ställas.

11 §

Om de som saken gäller inte når en överenskommelse om elektrisk kraft som ska tillhandahållas enligt 1 mom., ska regionförvaltningsverket fastställa den kraftmängd som levereras, hur den levereras, fördelningen på dygnets och årets olika delar samt övriga behövliga villkor.


12 §

Medför en åtgärd för vilken tillstånd ska sökas enligt denna lag att tillgången till vatten från ett visst område förhindras eller försvåras avsevärt, ska regionförvaltningsverket på yrkande av vederbörande bestämma att den skada som härigenom uppkommer i stället för att ersättas i pengar ska gottgöras områdets ägare eller den som med stöd av annan särskild rätt tar vatten därifrån så att för den som har rätt till ersättning anläggs en ny brunn eller fördjupas en tidigare brunn eller förlängs vattenledning eller till dennes förfogande ställs en annan vattentäkt med därtill hörande anordningar, vilka motsvarar skäliga krav, samt ledning som behövs för ledande av vattnet till dennes tomt eller byggnadsplats. För underhållet av anordningarna och anläggningarna svarar den som har rätt till ersättning, om inte regionförvaltningsverket med beaktande av förhållandena föreskriver något annat.

Förorsakar anläggning eller nyttjande av vattentäkt ersättningsskyldighet som avses i 1 mom., kan den som har rätt till ersättning, om det utan oskäliga kostnader och utan att vattentäktens användningsåndamål äventyras är möjligt, i stället för ersättning i pengar beviljas rätt att från vattentäkten, så länge den används, få en vattenmängd som högst motsvarar hans tidigare förbrukning och som fastställs av regionförvaltningsverket, till ett pris som motsvarar vattnets andel i vattentäktens driftskostnader. En ledning som i detta syfte måste dras till en tomt eller byggnadsplats som tillhör den som har rätt att få vatten ska anläggas och underhållas på den ersättningsskyldiges bekostnad.


14 a §

En ersättning i ett för allt ska föreskrivas bli betald eller behörigen deponerad inom en tid som regionförvaltningsverket bestämmer och innan den åtgärd som medför ersättningsskyldighet vidtas, om sakägarna inte avtalar något annat eller något annat följer av 2 kap. 26 § eller 16 kap. 24 § 2 mom. Ersättningen ska dock betalas senast ett år efter att beslutet har vunnit laga kraft.


14 b §

Om ersättning har betalts utan grund eller till ett för stort belopp, har betalaren rätt att genom ansökan hos regionförvaltningsverket yrka på återbetalning. Beloppet behöver inte återbetalas om regionförvaltningsverket eller, om ärendet handläggs av en besvärsinstans, denna bestämmer så med anledning av att beloppet är obetydligt eller med beaktande av omständigheterna i övrigt.

15 §

Om det bestäms att ersättning i ett för allt ska betalas för överlåtelse av en fastighet eller ett därtill hörande område, för upplåten nyttjanderätt till fast egendom eller för någon åtgärd som annars med stöd av denna lag hänför sig till fast egendom och egendomen är intecknad, ska regionförvaltningsverket samtidigt bestämma att ersättningen, sedan beslutet vunnit laga kraft, ska deponeras hos regionförvaltningsverket och fördelas så som föreskrivs om köpesumman för utmätt egendom. Panträttens innehavare har lika rätt till det deponerade ersättningsbeloppet som han hade till fastigheten i fråga.


21 §

Ersättning kan yrkas genom ansökan hos regionförvaltningsverket för en sådan särskild förlust som har uppstått under tiden mellan det att ett i denna lag avsett tillstånd beviljades och åtgärden vidtogs med stöd av tillståndet eller tillståndet förföll, och för vilken det inte har bestämts att ersättning ska betalas.

Om tillståndshavaren enligt 14 a § 2 mom. i detta kapitel ska betala ersättning eller en del av ersättningen innan åtgärden vidtas och tillståndshavaren sedan meddelar sig avstå från ett företag som inte har påbörjats, kan regionförvaltningsverket på ansökan av tillståndshavaren konstatera att tillståndet har förfallit och upphäva den ersättningsskyldighet som ålagts i tillståndet. Regionförvaltningsverket kan dock samtidigt fastställa ersättning för en sådan särskild förlust som avses i 1 mom. Det kan förordnas att beslutet ska verkställas helt eller delvis oberoende av om ändring söks i beslutet.

12 kap.

Särskilda bestämmelser

1 §

Regionförvaltningsverket eller på dess förordnande närings-, trafik- och miljöcentralen ska underrätta lantmäteribyrån när ett inlösningsbeslut som avses i 1 mom. har vunnit laga kraft och mottagaren av det inlösta området har fullgjort sin ersättningsskyldighet. Styckningsförrättningen blir anhängig utan särskild ansökan när underrättelsen om att inlösningen är avslutad har nått lantmäteribyrån.

2 §

Ett beslut genom vilket rätt har beviljats eller skyldighet föreskrivits att inlösa en fastighet ska av regionförvaltningsverket utan dröjsmål anmälas till vederbörande inskrivningsmyndighet för anteckning i lagfarts- och inteckningsregistret. Inlösningen ska antecknas vara avslutad när inskrivningsmyndigheten tillställs utredning om att inlösningsbeslutet har vunnit laga kraft och att den ersättning som ägaren ska få har betalts till ägaren eller deponerats på behörigt sätt.


3 §

Kan någon annan rättighet som avser en fastighet till följd av företagets förverkligande inte bibehållas, eller försvåras utnyttjandet av rättigheten avsevärt, och yrkar rättighetens innehavare att den ska inlösas, ska regionförvaltningsverket i inlösningsbeslutet föreskriva att rättigheten ska förfalla räknat från tidpunkten när beslutet vunnit laga kraft och ersättningen för förlusten av rättigheten, om sådan fastställts, betalts eller deponerats på behörigt sätt.

6 §

Har för ett företag som beviljats tillstånd enligt denna lag på annat sätt än med stöd av denna lag erhållits ett behövligt område och har området med anledning av tvist, konkurs eller utsökning eller av annan orsak frångått den som området ansågs tillhöra när tillståndet beviljades, kan regionförvaltningsverket på ansökan, om det med beaktande av företagets beskaffenhet och betydelse anses behövligt, ge företagets ägare en sådan nyttjanderätt till området som avses i 2 kap. 7 §.

Har rätt till vattenkraft som har tagits i användning vid kraftverk gått förlorad såsom nämns i 2 mom., kan regionförvaltningsverket på ansökan ge kraftverkets ägare en bestående ständig nyttjanderätt till vattenkraften som avses i 3 kap. 9 §.


11 §

Regionförvaltningsverket ska föra ett vattenbeslutsregister, i vilket ska antecknas uppgifter om beslut som regionförvaltningsverket, Vasa förvaltningsdomstol och högsta förvaltningsdomstolen har fattat med stöd av denna lag.

I beslutsregistret kan också göras anteckningar om avgöranden av de vattenrättsliga tillståndsmyndigheter som föregått regionförvaltningsverket.

Regionförvaltningsverket beslutar om utlämnande av uppgifter ur registret. Var och en har rätt att läsa och själv kopiera uppgifterna i beslutsregistret. Närmare bestämmelser om vilka uppgifter som ska antecknas i beslutsregistret och om användningen av registret meddelas genom förordning.

14 §

Den regleringsavgift som föreskrivs i 8 kap. 25 § ska regionförvaltningsverket bestämma att ska betalas till det regionförvaltningsverk inom vars verksamhetsområde den kommun är belägen för vilken avgiften ska användas. När regionförvaltningsverket på kommunens ansökan beviljar kommunen medel, ska det samtidigt föreskriva för vilket ändamål medlen får användas.

16 §

En åtgärd som avser vattenståndsreglering eller vattenreglering eller tagande av marksubstanser från ett vattendrags botten ska, enligt vad som bestäms genom förordning, på förhand anmälas hos närings-, trafik- och miljöcentralen. Anmälan behöver dock inte göras om regionförvaltningsverkets tillstånd söks för åtgärden.

17 §

Innan i 1 mom. nämnd sprängning sker, ska meddelande göras till behörig polismyndighet och till närings-, trafik- och miljöcentralen.

18 §

Är vattenområdets i 1 kap. 6 § 1 mom. avsedda gräns mot land svår att fastställa till följd av växlingar i vattenståndet vilka förorsakats av reglering av vattendraget, kan regionförvaltningsverket i sitt tillståndsbeslut som gäller regleringen eller på särskild ansökan bestämma var gränsen ska anses löpa.

19 §

Då exceptionella naturförhållanden eller någon annan övermäktig tilldragelse föranleder översvämning eller annan sådan förändring i vattendrag eller dess vattenförhållanden som kan anses förorsaka allmän fara för människors liv eller hälsa eller stor skada för enskilt eller allmänt intresse, kan regionförvaltningsverket på ansökan av närings-, trafik- och miljöcentralen samt utan hinder av bestämmelserna i 1 kap. i denna lag och eventuella tillståndsbeslut förordna om temporära åtgärder (åtgärder för avvärjande av fara) som är nödvändiga för att avvärja fara eller begränsa skador. Närings-, trafik- och miljöcentralen får göra ovan avsedd ansökan sedan den fått jord- och skogsbruksministeriets samtycke.


Behövs vid utförandet av ett företag som har beviljats tillstånd temporära bestämmelser om åtgärder som till följd av översvämning, ras eller isdämning eller av någon annan exceptionell orsak måste vidtas i brådskande ordning, kan regionförvaltningsverket på ansökan bevilja tillstånd till dem. Skada, men och annan förlust av förmån som åtgärden medför ska ersättas på ansökan.

När regionförvaltningsverket behandlar en ansökan som avses i denna paragraf, kan undantag göras från procedurbestämmelserna i 16 kap.

Ett här avsett beslut av regionförvaltningsverket kan verkställas oberoende av om ändring söks i beslutet.

14 kap.

Allmänna bestämmelser om myndigheter

1 §

Vattenhushållningsärenden behandlas av regionförvaltningsverket, den kommunala miljövårdsmyndigheten eller förrättningsmännen vid en dikningsförrättning, om inte något annat föreskrivs i fråga om ett visst ärende. Tviste- och brottmål enligt denna lag samt ärenden som avses i 1 kap. 25 § behandlas av tingsrätten. Detsamma gäller ärenden som enligt denna lag ska väckas genom talan.

2 §

Gäller en tvist eller oklarhet behovet av tillstånd, tillämpningen av tillståndsbestämmelser, utförandet av ett företag eller underhållsskyldighet, avlägsnande av inrättning eller anläggning eller återställande av förhållanden och kommer avgörandet uppenbarligen att påverka även andras än kärandens eller svarandens rätt eller fördel, ska ärendet väckas genom ansökan hos regionförvaltningsverket. Har ett sådant ärende väckts i tingsrätten, ska ärendet avskrivas och till denna del överföras till regionförvaltningsverket för behandling. Ett ersättningsyrkande får inte avgöras av tingsrätten förrän ett ärende som avses i detta moment har avgjorts genom ett beslut som vunnit laga kraft.


3 §

I ett brottmål som gäller en gärning som är straffbar enligt 13 kap. i denna lag kan närings-, trafik- och miljöcentralen föra målsägandens talan, om ett allmänt intresse har kränkts.

4 §

Om en allmän domstol handlägger ett tviste- eller brottmål som inte kan avgöras utan särskilda insikter i vattenhushållningsärenden, ska domstolen till denna del inhämta utlåtande av det regionförvaltningsverk inom vars verksamhetsområde vattenförhållandena påverkas.

16 kap.

Handläggning av ansökningsärenden i regionförvaltningsverket

1 §

Ansökningsärenden väcks genom skriftlig ansökan hos regionförvaltningsverket.


Ansökan och bilagorna ska inlämnas till regionförvaltningsverket i tre exemplar.

1 a §

Redan innan ansökan delges kan regionförvaltningsverket i fråga om nödvändigheten av bedömningsförfarandet begära utlåtande av den kontaktmyndighet som avses i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning.

2 §

Om det vid behandlingen av ett ansökningsärende enligt denna lag visar sig att verksamheten enligt 1 mom. även kräver miljötillstånd, ska regionförvaltningsverket uppmana sökanden att lämna in en miljötillståndsansökan inom en av regionförvaltningsverket fastställd rimlig tid. I annat fall avvisas den tidigare ingivna ansökan utan prövning.

3 §

Om den utredning som fogats till ansökan är bristfällig eller om en särskild tilläggsutredning ska anses behövlig, ska sökanden föreläggas en viss tid för kompletterande av ansökan, vid äventyr att ärendet annars kan avskrivas. Om sökanden inte har inlämnat ansökningshandlingarna i tillräckligt många exemplar, ska sökanden uppmanas att inom utsatt tid lämna in de exemplar som saknas. Om sökanden inte lämnar in dessa, ska regionförvaltningsverket sörja för att handlingarna kopieras på sökandens bekostnad. Om en karta, ritning eller någon annan handling är svår att kopiera, behöver regionförvaltningsverket inte kopiera den. I så fall ska de parter som i övrigt delges de handlingar som tillställts regionförvaltningsverket meddelas att handlingen hålls tillgänglig för dem på ett ställe som regionförvaltningsverket bestämmer.

5 §

Om det konstateras vara nödvändigt att i detalj reda ut verkningarna av det företag som ansökan avser och de förluster av förmåner som det medför, och det inte är möjligt att få behövlig utredning på det sätt som föreskrivs i 6 och 11 a § i detta kapitel, ska regionförvaltningsverket bestämma att ansökningsärendet eller, om det är fråga om ett förfarande enligt 24 § i detta kapitel, även den del av ett ansökningsärende som avgörs separat, ska handläggas vid en syneförrättning enligt 18 kap.

Regionförvaltningsverket kan av särskilda skäl bestämma att en syneförrättning ska delas upp i olika avsnitt eller att ett ärende också i andra än de fall som avses i 1 mom. endast till en viss del ska handläggas vid en syneförrättning.


7 §

Om inte något annat följer av 9 § i detta kapitel, ska ansökan delges genom kungörelse, i vilken ska anges vad som enligt 6 § i detta kapitel ska iakttas när påminnelser görs och yrkanden framställs. Kungörelsen ska framläggas till allmänt påseende på regionförvaltningsverkets anslagstavla och så som föreskrivs om offentliga kungörelser tillkännages i de kommuner till vilkas områden verkningarna av det företag som avses i ansökan sträcker sig eller vilkas vattenförhållanden ärendet annars angår. Kungörelsen ska vara framlagd till påseende under 30 dagar från den dag som regionförvaltningsverket bestämmer, om inte regionförvaltningsverket till följd av ärendets art bestämmer en längre tid om högst 45 dagar. Ett exemplar av ansökan och bilagorna ska i detta syfte tillställas kommunen i fråga för att hållas tillgängliga på den plats som anges i kungörelsen.

Regionförvaltningsverket kan vid behov informera om offentliggörande av kungörelsen i en tidning med allmän spridning inom det område som påverkas av företaget.


7 a §

De invånare inom företagets verkningskrets, vilkas boende, arbete eller andra förhållanden kan påverkas av företaget, och sammanslutningar som representerar dem har rätt att inom den tid som utsatts enligt 7 § till regionförvaltningsverket framföra sin åsikt med anledning av ansökan.

8 §

Regionförvaltningsverket kan i enlighet med 1 mom. delge också andra personer, sammanslutningar eller myndigheter kungörelsen.


9 §

I ansökningsärenden av mindre betydelse samt i ansökningsärenden i vilka sådan delgivning som föreskrivits ovan inte behövs till följd av sakens natur, kan regionförvaltningsverket besluta att ansökningen ska delges på något annat sätt än vad som föreskrivs i 7 och 8 § i detta kapitel, eller om ärendet inte inverkar på någon annans rätt eller fördel, att delgivning inte behövs.

11 a §

Efter delgivning av ärendet enligt detta kapitel kan regionförvaltningsverket besluta att ett utredningsförfarande ska verkställas, om det behövs för att inhämta utredning som påverkar avgörandet av ärendet och utredningen inte annars kan fås utan svårighet. Vid utredningsförfarandet ska den tilläggsundersökning som regionförvaltningsverket har bestämt utföras och ett utlåtande om den upprättas.

Regionförvaltningsverket ska underrätta närings-, trafik- och miljöcentralen om att ett utredningsförfarande verkställs i ärendet. Utredningsförfarandet verkställs av en tjänsteman inom miljöförvaltningen eller en person som är anställd i arbetsavtalsförhållande inom miljöförvaltningen, och som har sakkunskap på det område som delfrågan gäller och som närings-, trafik- och miljöcentralen utser. I fråga om den som är anställd i arbetsavtalsförhållande gäller vad som i denna lag föreskrivs eller med stöd av den bestäms om en tjänsteman som har förordnats till motsvarande uppdrag. Närings-, trafik- och miljöcentralen ska underrätta regionförvaltningsverket om förordnandet.

11 b §

Vid utredningsförfarandet ska parterna ges tillfälle att bli hörda, om regionförvaltningsverket det bestämmer. En kallelse ska per brev sändas till parterna under känd postadress minst sju dagar före ett sammanträde eller en terrängbesiktning. I kallelsen ska nämnas var handlingarna finns tillgängliga. Yrkanden eller utredningar som gjorts eller lagts fram vid sammanträdet eller terrängbesiktningen ska antecknas i protokollet.

11 c §

Det utlåtande som upprättats vid utredningsförfarandet och övriga handlingar ska tillställas regionförvaltningsverket senast den sextionde dagen efter att en person förordnades för uppdraget. Regionförvaltningsverket kan av särskilda skäl göra undantag från denna tid.


12 §

Ansluter sig två eller flera sökandes ansökningar nära till varandra, kan regionförvaltningsverket bestämma att ansökningarna ska handläggas gemensamt, om detta ska anses ändamålsenligt och gemensam handläggning inte vållar någon sökande oskäligt dröjsmål eller annat men.

Eftersträvas i flera ansökningar helt eller delvis samma syfte på olika sätt eller yrkas under handläggningen av ärendet att företaget ska genomföras på ett annat sätt än vad som avses i ansökan, kan regionförvaltningsverket, sedan sakägarna och vid behov andra vilkas rätt eller fördel saken gäller har givits tillfälle att uttala sig i ärendet, bestämma att handläggningen av ärendet ska fortsättas såsom ett ansökningsärende angående den åtgärd eller det företag som med beaktande av omständigheterna ska anses ändamålsenligast. Förutsätter denna åtgärd eller detta företag av annat slag att åtgärden eller företaget omfattas av en viss majoritet, ska regionförvaltningsverket innan den meddelar förordnandet konstatera att förutsättningen föreligger.


13 §

Regionförvaltningsverket eller på dess förordnande verkets ordförande eller en ledamot eller tjänsteman kan förrätta besiktning på platsen, över vilken ska föras protokoll som ska fogas till handlingarna. I samband med besiktningen eller annars kan vid behov sakägarna höras muntligen eller inhämtas muntlig utredning.

När det av särskilda skäl är behövligt, kan regionförvaltningsverket höra vittnen under ed eller part under sanningsförsäkran (hörande av vittne). Parter som berörs av vittnesförhören ska ges tillfälle att vara närvarande när vittnet eller parten hörs och ha rätt att ställa frågor samt uttala sin åsikt om vittnets eller partens berättelse. Angående ersättning till ett vittne gäller i tillämpliga delar 49 § i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

14 §

Har syneförrättning ägt rum i ett ansökningsärende och handlingarna kommit till regionförvaltningsverket samt den tid som har reserverats för framställande av påminnelser, yrkanden och anmärkningar gått ut, kan regionförvaltningsverket begära förrättningsingenjörens utlåtande om påminnelserna, yrkandena och anmärkningarna.

18 §

Om regionförvaltningsverket finner att en syneförrättning som avses i 18 kap. är bristfällig, kan verket bestämma att en ny eller kompletterande förrättning ska hållas eller att ett ovan nämnt utredningsförfarande ska verkställas.

19 §

Visar det sig vid handläggningen av ett ärende att regionförvaltningsverket inte har delgivit eller ålagt sökanden att delge en sådan part ansökan som enligt ovan nämnda bestämmelser ska delges särskilt, men som inte har uppgivits i samband med ansökan eller av någon annan orsak inte har beaktats, och har denne inte heller på eget initiativ tagit sig talan i ärendet, ska regionförvaltningsverket bereda denne tillfälle att framställa sina påminnelser och yrkanden.

20 §

Regionförvaltningsverket kan på eget initiativ eller, medan syneförrättning pågår, på förslag av förrättningsingenjören skaffa eller uppmana sökanden att inom utsatt tid skaffa utredning som prövas vara behövlig vid äventyr att ansökan annars avskrivs. Behövs utredningen med hänsyn till ett allmänt intresse, kan sökanden förpliktas att skaffa utredningen vid äventyr att den annars skaffas på sökandens bekostnad. Andra parter kan åläggas att förete utredning som de har tillgång till vid äventyr att saken kan avgöras utan den.

21 §

I ett ansökningsärende som gäller tillstånd till ett företag eller en åtgärd enligt denna lag ska regionförvaltningsverket på tjänstens vägnar pröva om det finns förutsättningar för tillståndet. Likaså ska regionförvaltningsverket, även om något ersättningsyrkande inte har framställts, pröva om och till vilket belopp ersättning ska betalas för konstaterade skador, men eller andra förluster av förmån, och på tjänstens vägnar också i övrigt beakta vad som i denna lag föreskrivs om säkerställande av ett allmänt intresse samt enskild rätt och fördel.

Regionförvaltningsverket kan i den till ansökningen fogade planen göra sådana ändringar eller tillägg som behövs med hänsyn till bestämmelserna i denna lag.

Regionförvaltningsverket ska begära utlåtanden som behövs för prövningen av tillståndet.

22 §

Vill en sökande återkalla sin ansökan ska återkallandet göras skriftligen hos regionförvaltningsverket innan beslutet meddelas.

23 §

I ett ansökningsärende ska regionförvaltningsverket meddela ett beslut i vilket det, om ansökan godkänns, förutom avgörandet också meddelar föreskrifter om de omständigheter vilka ska beaktas när de åtgärder som avses i beslutet verkställs.

Gäller ansökningen ett företag som ska genomföras enligt en viss plan, ska en redogörelse för planen ingå i regionförvaltningsverkets beslut eller fogas till beslutet. I beslutet ska dessutom ingå utlåtande om påminnelser och yrkanden i ärendet samt föreskrifter om hur företaget ska utföras och vad sökanden ska iaktta för skyddande av andras intressen samt om och till vilket belopp ersättningar ska betalas för skada, men och annan förlust av förmån, samt dessutom övriga föreskrifter som med stöd av denna lag ska intas i beslutet.


23 a §

Om ansökan gäller ett projekt enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning, ska av regionförvaltningsverkets beslut framgå på vilket sätt bedömningen enligt nämnda lag har beaktats. Av tillståndsbeslutet ska dessutom framgå hur förvaltningsplanen enligt lagen om vattenvårdsförvaltningen har beaktats.

24 §

När synnerliga skäl kräver det, kan regionförvaltningsverket i ett ansökningsärende meddela ett slutligt beslut angående en viss del av ärendet, innan ärendet till övriga delar avgörs. I fråga om betalning av ersättning gäller i fråga om ett sådant beslut på motsvarande sätt vad som föreskrivs i 11 kap.

Om det är uppenbart att det finns förutsättningar för tillstånd till ett företag, kan regionförvaltningsverket avgöra ett ansökningsärende till den del det inte gäller penningersättningar för skador, men eller andra förluster av förmåner som orsakats av företaget, om en detaljerad utredning av de förluster av förmåner som företaget orsakar oskäligt skulle fördröja avgörandet av tillståndsärendet. Ersättning för inlösen av egendom eller för nyttjanderätt ska dock fastställas i samband med att tillståndet beviljas. Regionförvaltningsverket kan också bestämma att frågan om ersättning av en skada som orsakas av en viss åtgärd ska avgöras senare, om det finns särskilda skäl därtill till följd av att behövlig utredning saknas. Den som fått tillståndet ska då åläggas att inhämta behövlig utredning och ansöka om komplettering av ersättningsbeslutet. Ett beslut av regionförvaltningsverket om att ersättningsfrågan ska avgöras särskilt hindrar inte den skadelidande att göra en särskild ansökan om ersättning enligt 11 kap. 8 § 3 mom.

I ett tillståndsbeslut enligt 2 mom. ska varje annan sökande än staten, en kommun eller samkommun åläggas att innan sökanden vidtar åtgärder som avses i tillståndet, eller om sökanden redan vidtagit sådana, inom en tid som regionförvaltningsverket bestämmer ställa bankgaranti eller någon annan godtagbar säkerhet för de förluster av förmåner som verksamheten förorsakar. Säkerheten ställs hos regionförvaltningsverket, som ska bevaka ersättningstagarnas intressen vid ställandet av säkerheten samt vid behov handla i frågor där det gäller att realisera säkerheten eller fördela medlen. Säkerhetsbeloppet ska vid behov justeras. Regionförvaltningsverket ska befria säkerheten när ersättningsskyldigheten har fullgjorts eller ersättningsbeslutet har vunnit laga kraft och verksamheten inte har inletts tidigare. Om det bestäms att ersättningarna ska betalas periodiskt, ska säkerheten dock befrias när ersättningsbeslutet vinner laga kraft, förutsatt att alla dittills förfallna poster har betalts eller deponerats med stöd av någon annan bestämmelse. I ett beslut av regionförvaltningsverket om befriande av säkerhet får ändring inte sökas genom besvär.

När regionförvaltningsverket senare meddelar sitt beslut i den del av ärendet som ännu inte har avgjorts, kan verket ändra sitt tidigare beslut endast i den mån det är nödvändigt för att avlägsna motstridiga eller uppenbart oändamålsenliga bestämmelser. Har regionförvaltningsverket fått ny utredning om grunderna för fiskevårdsskyldighet eller fiskerihushållningsavgift som påförts genom ett beslut enligt 2 mom., kan det dock samtidigt på tjänstens vägnar ta upp till behandling ett ärende som gäller översyn och komplettering av skyldigheten eller avgiften. Tillståndsbeslutet kan härvid ses över enligt 2 kap. 22 § 1―3 mom., utan hinder av vad som i övrigt gäller i fråga om översyn av bestämmelserna.

25 §

Beslut i ett ansökningsärende ges den dag som meddelas i en kungörelse som sätts upp på regionförvaltningsverkets anslagstavla (anslag) och anses då ha kommit till parternas kännedom. Beslutet tillställs sökanden och en kopia av beslutet de parter som begärt det. En kopia av beslutet ska sändas till närings-, trafik- och miljöcentralen, ifrågavarande kommunala miljövårdsmyndigheter samt de myndigheter som tillställts meddelande om ärendet under dess handläggning. Dessutom ska Finlands miljöcentral tillställas en kopia av beslutet.

En kopia av beslutet ska sändas till ifrågavarande kommuner för att där hållas offentligt framlagt. Regionförvaltningsverket ska genom offentlig kungörelse i dessa kommuner tillkännage att beslutet har lagts fram och i kungörelsen också meddela när tiden för ändringssökande går ut, räknat från dagen för anslaget. En kopia av kungörelsen ska under känd postadress tillställas de parter och myndigheter som avses i 8 §, dem som framställt anmärkning samt de parter i fråga om vilka regionförvaltningsverket har avvikit från syneinstrumentet.

Regionförvaltningsverkets beslut i ett förvaltningstvångsärende enligt 21 kap. delges genom bevislig delgivning så som föreskrivs i förvaltningslagen.

26 §

I ärenden i vilka enligt bestämmelserna i denna lag fördelningen av kostnaderna eller någon annan åtgärd ska vidtas först efter att det företag som ansökningen gäller har utförts, ska regionförvaltningsverket i sitt beslut förplikta den som utför företaget att anmäla till regionförvaltningsverket att företaget har slutförts, så att åtgärden kan vidtas. Därefter ska ärendet handläggas såsom en ansökan som väckts av den som har gjort anmälan.

27 §

I ansökningsärenden som behandlas av regionförvaltningsverket står parterna själva för sina kostnader.


Om regionförvaltningsverket på ansökan av den som lidit skada förpliktar den som vållat skadan att betala ersättning eller vidta någon annan åtgärd, kan regionförvaltningsverket förplikta honom att betala ersättning till den skadelidande även för dennes kostnader i ärendet. Om en part har beviljats rättshjälp enligt rättshjälpslagen (257/2002), ska tillståndsmyndigheten i samband med att ersättningsärendet avgörs fastställa biträdets arvode och rättshjälpstagarens självriskandel samt ålägga rättshjälpstagaren att betala denna självriskandel till sitt biträde i enlighet med det som föreskrivs i nämnda lag.

28 a §

Till den del som det ankommer på närings-, trafik- och miljöcentralerna att bevaka allmänt intresse enligt 28 § 1 mom. i detta kapitel kan miljöministeriet och jord- och skogsbruksministeriet inom sina ansvarsområden vid behov ge dem anvisningar om bevakningen av allmänt intresse.

30 §

När ett företag eller en åtgärd har utförts med stöd av ett tillstånd eller när en inrättning eller anläggning för vars uppförande har beviljats rätt i tillståndsbeslutet står färdig, ska tillståndshavaren eller den till vilken tillståndshavarens rätt har övergått, inom den tid som bestäms i tillståndsbeslutet anmäla detta hos regionförvaltningsverket och den tillsynsmyndighet som avses i 21 kap. (anmälan om slutförande). Efter att regionförvaltningsverket har mottagit en sådan anmälan kan det, efter att enligt behov ha hört de myndigheter saken gäller, förordna att slutsyn ska hållas enligt 18 kap. Ett förordnande om slutsyn ska meddelas inom tre år från den dag då verket tog emot anmälan om slutförande, om inte verket i sitt tillståndsbeslut av särskilda skäl har utsatt en längre tid.

I ansökningsärenden där ingen syneförrättning har hållits får förordnande om att slutsyn ska hållas inte meddelas om inte regionförvaltningsverket med anledning av ett yrkande av en myndighet eller part eller annars prövar att särskilda skäl därtill föreligger.

31 §

Om slutsyn har förrättats i ärendet, ska regionförvaltningsverket, sedan det fått förrättningsmännens utlåtande och de handlingar som uppstått vid förrättningen, pröva om synen föranleder åtgärder.

Har vid slutsynen konstaterats att lag eller föreskrifter inte har iakttagits vid uppförandet av inrättningen eller anläggningen eller utförandet av företaget, ska regionförvaltningsverket förordna att behövliga ändringar ska vidtas och, om anledning därtill prövas föreligga, anmäla saken hos den allmänna tillsynsmyndighet som avses i 21 kap. 1 §.


32 §

Visar det sig vid utförandet av ett företag eller vidtagandet av en åtgärd ändamålsenligt att ändra föreskrifterna i tillståndsbeslutet, kan regionförvaltningsverket på ansökan av tillståndshavaren ändra föreskrifterna, om ändringen är av ringa betydelse och inte kränker någon annans rätt eller fördel.


17 kap.

Ändringssökande

Sökande av ändring i regionförvaltningsverkets beslut
1 §

I ett beslut som regionförvaltningsverket har meddelat med stöd av denna lag söks ändring hos Vasa förvaltningsdomstol så som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen, om inte något annat följer av denna lag. Besvär över den avgift som tas ut för handläggningen av ärendet anförs i samma ordning som besvär över huvudsaken. Besvärsskriften och dess bilagor ska inom 30 dagar från beslutets delfående tillställas regionförvaltningsverket i två exemplar.

Ändring i ett beslut som regionförvaltningsverket har fattat med stöd av denna lag får sökas av

1) den vars rätt eller fördel saken kan gälla,

2) en registrerad förening eller stiftelse vars syfte är att främja miljöskydd, hälsoskydd eller naturvård eller trivseln i boendemiljön och inom vars verksamhetsområde miljökonsekvenserna uppträder,

3) den kommun där verksamheten är placerad och andra kommuner inom vars område verksamhetens miljökonsekvenser uppträder,

4) närings-, trafik- och miljöcentralen samt den kommunala miljövårdsmyndigheten i den kommun där verksamheten är placerad och i kommunerna inom det område som påverkas av verksamheten, och av

5) andra i 16 kap. 28 § 1 mom. nämnda myndigheter som bevakar allmänt intresse.

2 §

Regionförvaltningsverket ska offentliggöra besvär genom att under minst 14 dagar kungöra dem på sin anslagstavla och på de berörda kommunernas anslagstavlor. Besvärshandlingarna ska hållas framlagda i de berörda kommunerna under kungörelsetiden. Besvären ska av regionförvaltningsverket för avgivande av bemötande delges de parter och i 16 kap. 28 § avsedda myndigheter som besvären gäller, om detta inte är uppenbart onödigt. Delgivningen av besvären ska ske så som föreskrivs i förvaltningslagen. Regionförvaltningsverket ska samtidigt meddela var besvärshandlingarna finns tillgängliga samt var skriftliga bemötanden kan lämnas in inom den tid som har utsatts för bemötande.

Regionförvaltningsverket ska utan dröjsmål men dock senast 30 dagar efter utgången av den tid som satts ut för avgivande av bemötande tillställa fullföljdsdomstolen besvärshandlingarna, bemötandena, övriga beslutshandlingar samt vid behov sitt utlåtande i ärendet.


4 §

I ett beslut som har meddelats vid en dikningsförrättning söks ändring hos Vasa förvaltningsdomstol så som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen. Ändring får sökas av den vars rätt eller fördel saken kan gälla och av de ansvarsområden vid närings-, trafik- och miljöcentralen som handlägger miljö- och fiskeriärenden. Besvärsskriften och dess bilagor ska inom 30 dagar från beslutets delfående tillställas Vasa förvaltningsdomstol i två exemplar.


7 §

Sitt beslut i vattenhushållningsärenden ska Vasa förvaltningsdomstol tillställa ändringssökanden samt dessutom tillställa de parter som begärt det en kopia av beslutet samt i ett tillståndsärende verksamhetsutövaren, om denne inte anfört besvär. En kopia av beslutet ska sändas till regionförvaltningsverket, närings-, trafik- och miljöcentralen, ifrågavarande kommunala miljövårdsmyndigheter samt de myndigheter som underrättats om ärendet under dess handläggning. Dessutom ska Finlands miljöcentral tillställas en kopia av beslutet.


9 §

Vasa förvaltningsdomstol kan på sökandens begäran i ett beslut som meddelas i huvudsaken förordna om att verksamheten, trots att besvär anförs, helt eller delvis får inledas enligt förvaltningsdomstolens beslut, om sökanden ställer godtagbar säkerhet för ersättning av de skador, olägenheter och kostnader som upphävande av förvaltningsdomstolens beslut eller ändring av tillståndsvillkoren kan medföra. Säkerheten ställs hos regionförvaltningsverket. Ett sådant förordnande kan meddelas endast av grundad anledning, med beaktande av företagets art och verkningar och förutsatt att inledandet av verksamheten inte gör ändringssökandet onödigt. Högsta förvaltningsdomstolen kan besluta att förordnandet ska upphöra att gälla.


11 §

Sitt beslut i vattenhushållningsärenden ska högsta förvaltningsdomstolen tillställa ändringssökanden samt dessutom de parter som begärt det en kopia av beslutet. En kopia av beslutet ska sändas till Vasa förvaltningsdomstol, regionförvaltningsverket, närings-, trafik- och miljöcentralen, ifrågavarande kommunala miljövårdsmyndigheter samt de myndigheter som underrättats om ärendet under dess handläggning. Dessutom ska Finlands miljöcentral tillställas en kopia av beslutet.

18 kap.

Syneförrättning och slutsyn

1 §

Om regionförvaltningsverket med stöd av 16 kap. 5 § förordnar att syneförrättning ska hållas, ska den underrätta närings-, trafik- och miljöcentralen därom. Regionförvaltningsverket ska på förslag av närings-, trafik- och miljöcentralen för syneförrättningen förordna en förrättningsingenjör som ska vara ordförande för förrättningsmännen. Regionförvaltningsverket får på begäran av närings-, trafik- och miljöcentralen, förrättningsingenjören eller en part förordna en sakkunnig på något särskilt område till extra förrättningsman, om detta ska anses vara behövligt med hänsyn till syneförrättningen.


Närings-, trafik- och miljöcentralen kan på begäran av förrättningsingenjören eller en part förordna en person med sakkunskap på något särskilt område att biträda förrättningsingenjören i dennes uppgifter. Regionförvaltningsverket kan på begäran av närings-, trafik- och miljöcentralen, förrättningsingenjören eller en part vid behov förordna en sakkunnig på något särskilt område att biträda vid förrättningen. Regionförvaltningsverket kan även vid behov förordna någon av sina tjänstemän att biträda förrättningsmännen vid utredning av rättsfrågor.


2 §

Förrättningsingenjören ska i samarbete med de övriga förrättningsmännen granska den till ansökningen fogade planen. Han ska också vid behov göra en framställning till regionförvaltningsverket om inhämtande av tilläggsutredning.

7 §

Konstateras det vid en syneförrättning behövligt att med anledning av ett företag eller en åtgärd som handläggs där göra ändringar i en flottningsstadga, ska förrättningsingenjören, sedan han hört Forststyrelsen och flottningsföreningen, om en sådan är verksam på området, anmäla saken hos regionförvaltningsverket, som ska avgöra om frågan om ändring av flottningsstadgan ska handläggas i samband med det ansökningsärende som gäller företaget. I regionförvaltningsverkets beslut får ändring inte sökas.

10 §

Den som vill framställa anmärkningar, yrkanden eller påpekanden med anledning av ansökan, planen eller syneinstrumentet ska framställa dem hos regionförvaltningsverket under den tid handlingarna hålls tillgängliga enligt 9 a § i detta kapitel.

De invånare och sammanslutningar som avses i 3 § 1 mom. i detta kapitel har rätt att så som nämns i 1 mom. framföra sin åsikt hos regionförvaltningsverket med anledning av ansökan, planen eller syneinstrumentet.

De myndigheter som tillställts syneinstrumentet ska göra anmärkningar som de anser behövliga hos regionförvaltningsverket inom den tid som avses i 1 mom.

Anmärkningar, yrkanden och påpekanden enligt denna paragraf ska skriftligen lämnas till regionförvaltningsverket i två exemplar.

11 §

Syneinstrumentet, ansökan, planen samt övriga handlingar som hör till syneförrättningen ska tillställas regionförvaltningsverket före den dag då handlingarna enligt 9 a § i detta kapitel görs tillgängliga. Syneförrättningen anses vara avslutad när de åtgärder som avses i detta moment har vidtagits.

Om regionförvaltningsverket av förrättningsingenjören begär ett utlåtande över anmärkningar, yrkanden eller påpekanden som gjorts hos regionförvaltningsverket eller utlåtanden som givits till det, gäller beträffande kostnaderna för förrättningsingenjörens utlåtande i tillämpliga delar 21 kap. 11 §.

13 §

Vid slutsynen ska fastställas om företaget eller åtgärden har utförts så som lagen eller tillståndsbeslutet föreskriver och om företaget eller åtgärden kan väntas medföra sådana skadliga verkningar för allmänt eller enskilt intresse vilka inte beaktades när tillståndet beviljades. Vid slutsynen kan också utredas sådana skador som uppstått efter att tillståndet beviljades och som inte då förutsattes, och vid behov kan det föreslås att regionförvaltningsverket ska bestämma om och till vilket belopp ersättning ska betalas för dessa skador.

Ett utlåtande som gjorts upp vid en slutsyn ska hållas tillgängligt, kungöras och tillkännages, anmärkningar, yrkanden och påpekanden med anledning av utlåtandet göras och utlåtandet tillställas regionförvaltningsverket med iakttagande i tillämpliga delar av 9 a, 10 och 11 § i detta kapitel.

19 kap.

Dikningsförrättning

1 §

Dikningsförrättning ska sökas skriftligt hos närings-, trafik- och miljöcentralen. Närings-, trafik- och miljöcentralen ska förordna under centralen lydande ingenjör eller, enligt vad som bestäms genom förordning, någon annan sakkunnig person att hålla dikningsförrättningen.


4 §

Ett begynnelsesammanträde ska hållas vid en sådan dikningsförrättning vid vilken en dikningsplan ska fastställas, om inte något annat följer av 8 § i detta kapitel. Till sammanträdet ska förrättningsingenjören kalla dem vilkas rätt eller fördel dikningsärendet kan angå. Hålls en dikningsförrättning av skäl som nämns i 6 kap. 10 § 1 mom. 1 eller 2 punkten eller gäller den ett tämligen vidsträckt område, ska förrättningsingenjören bereda kommunens miljövårdsmyndighet och de ansvarsområden vid närings-, trafik- och miljöcentralen som handlägger miljö- och fiskeriärenden tillfälle att vid sammanträdet yttra sig i frågan. Sammanträdet ska hållas i närheten av det område som ska dikas, och det kan fortsättas på skilda ställen och olika dagar.

5 §

Konstaterar förrättningsingenjören vid handläggningen av en dikningsplan att för förverkligande av torrläggningsföretag som ska verkställas såsom dikning behövs vattenståndsreglering eller är det fråga om sådan dikning eller åtgärd i samband därmed som enligt 6 kap. 2 § 1 och 2 mom. kräver tillstånd av regionförvaltningsverket, ska förrättningsingenjören om saken underrätta den som ansökt om förrättningen och uppmana denne att söka sådant tillstånd hos regionförvaltningsverket, om denne vill att dikningsförrättningen ska fortsättas. Till tillståndsansökan ska fogas förrättningsmännens förslag till plan till den del saken hänskjuts till regionförvaltningsverket för avgörande samt, när det är fråga om vattenståndsreglering, utredning om att de som får nytta av regleringen omfattar företaget såsom föreskrivs i 7 kap. 3 §.

Innan en ovan avsedd ansökan har avgjorts av regionförvaltningsverket, får vid dikningsförrättning inte meddelas beslut som avses i 9 § i detta kapitel.

5 a §

Om en dikningsplan, på basis av vilken en ägoreglering som avses i 1 mom. har verkställts, under dikningsförrättningen ändras eller lämnas utan fastställelse eller om ett vid förrättningen fattat beslut ändras eller upphävs till följd av ändringssökande, ska närings-, trafik- och miljöcentralen, sedan beslutet vunnit laga kraft, underrätta lantmäteribyrån, som vid behov ska bestämma att en ny ägoregleringsförrättning ska verkställas. Vid förrättningen, som ska verkställas i brådskande ordning, ska fastighetsindelningen justeras så att den motsvarar den ändrade dikningsplanen eller, om dikningsplanen har upphävts, ska fastighetsindelningen om möjligt återställas med iakttagande i tillämpliga delar av lagen om ägoregleringar på grund av vattendragsprojekt. Vad som föreskrivs i detta moment gäller på motsvarande sätt när en fastställd dikningsplan, på basis av vilken en i 1 mom. nämnd ägoreglering har verkställts, förfaller med stöd av 6 kap. 11 § 5 mom.

9 §

Beslutet ska meddelas inom 30 dagar efter slutsammanträdet eller förrättningssammanträdet, om inte närings-, trafik- och miljöcentralen av särskilda skäl förlänger tiden. Beslutet, till vilket besvärsanvisning ska fogas, meddelas den dag som nämns i en kungörelse som anslås på närings-, trafik- och miljöcentralens anslagstavla och anses ha kommit till parternas kännedom nämnda dag. De som saken gäller ska dessutom under känd postadress underrättas om beslutet. Beslutet ska tillställas sökanden och en kopia av beslutet till andra parter som begärt det. En kopia av beslutet ska också sändas till ifrågavarande kommunala miljövårdsmyndighet samt närings-, trafik- och miljöcentralen.

20 kap.

Den kommunala miljövårdsmyndigheten

2 §

Behövs ovan avsedd utredning i ett annat beslutsärende som behandlas av den kommunala miljövårdsmyndigheten, ska ärendet överföras till regionförvaltningsverket för behandling.


8 §

Om den kommunala miljövårdsmyndigheten har fått vetskap om att gällande bestämmelser och föreskrifter inte har iakttagits, ska den, om en uppmaning som den givit inte följs, vidta sådana åtgärder enligt 7 § i detta kapitel eller 21 kap. 2, 3 och 3 a § som sakens natur ger anledning till. Förutsätter försummelsen eller förseelsen en särskild utredning, kan nämnda myndighet dock underrätta närings-, trafik- och miljöcentralen om saken för vidtagande av eventuella åtgärder.

21 kap.

Särskilda stadganden

1 §

Tillsynen över att denna lag och med stöd av den utfärdade bestämmelser och föreskrifter följs (laglighetstillsyn) ankommer på närings-, trafik- och miljöcentralerna och de kommunala miljövårdsmyndigheterna. Miljöministeriet kan vid behov meddela allmänna anvisningar om tillsynen över att denna lag iakttas.

2 §

Har inte denna lag eller med stöd av den utfärdade bestämmelser eller föreskrifter iakttagits, ska tillsynsmyndigheten med hänsyn till sakens natur

1) uppmana den som bryter mot denna lag eller med stöd av den utfärdade bestämmelser eller föreskrifter att upphöra med ett förfarande som strider mot ifrågavarande bestämmelser eller föreskrifter,

2) vid regionförvaltningsverket väcka ett förvaltningstvångsärende som avses i 3 § i detta kapitel, eller

3) anmäla saken till polisen för förundersökning, om inte gärningen med beaktande av förhållandena ska anses vara ringa och allmän fördel inte kräver att åtal väcks.


3 §

Handlar någon i strid med denna lag eller med stöd av den meddelade bestämmelser eller föreskrifter eller försummar han sina skyldigheter enligt denna lag eller med stöd av den meddelade föreskrifter, kan regionförvaltningsverket på anmälan av en myndighet eller ansökan av den vars rätt eller fördel saken gäller förbjuda vederbörande att fortsätta det lagstridiga förfarandet eller annars bestämma att det som rättsstridigt har gjorts eller försummats ska rättas till. Innan ett sådant förordnande meddelas ska vederbörande ges tillfälle att bli hörd i saken. Förordnandet ska förenas med vite eller hot om att den åtgärd som har försummats utförs på den försumliges bekostnad eller att verksamheten avbryts. Tillsynsmyndigheten eller någon annan som saken gäller kan ges rätt att utföra åtgärden i fråga.


Om det finns särskilda skäl, kan regionförvaltningsverket bestämma att beslutet ska verkställas oberoende av att ändring söks. Fullföljdsdomstolen kan på motsvarande sätt besluta att det överklagade beslutet ska verkställas innan ärendet avgörs eller att ett beslut om verkställighet av beslutet ska upphöra att gälla. Över ett sådant beslut av förvaltningsdomstolen som enbart gäller verkställighet och genom vilket verkställigheten av det överklagade beslutet förbjuds eller avbryts får besvär anföras hos högsta förvaltningsdomstolen endast i samband med huvudsaken.

3 a §

Försummas en skyldighet enligt 2 kap. 31 § 1 mom. att underhålla en anläggning och kan det inte utan svårighet redas ut vem som är anläggningens ägare eller vem som annars har ansvaret för den, får regionförvaltningsverket på ansökan berättiga en i 1 § i detta kapitel nämnd tillsynsmyndighet att på statens bekostnad vidta behövliga åtgärder för undanröjande av men eller fara. I fråga om ärendets handläggning gäller härvid i tillämpliga delar vad som föreskrivs i 16 kap. I fråga om verkställigheten tillämpas dock vad som i 3 § 3 mom. i detta kapitel föreskrivs om förvaltningstvångsärenden.

3 b §

Förorsakar en i 3 § i detta kapitel avsedd åtgärd eller försummelse omedelbar fara för hälsan eller avsevärd fara för annans egendom eller ett viktigt allmänt intresse, får närings-, trafik- och miljöcentralen vidta behövliga åtgärder för att avhjälpa menet eller faran.

I närings-, trafik- och miljöcentralens beslut enligt 1 mom. söks ändring hos Vasa förvaltningsdomstol. I fråga om ändringssökande gäller i tillämpliga delar vad som föreskrivs i 17 kap.

Närings-, trafik- och miljöcentralen kan bestämma att beslutet ska verkställas oberoende av att ändring söks. Fullföljdsdomstolen kan på motsvarande sätt besluta att det överklagade beslutet ska verkställas innan ärendet avgörs eller att beslutet om verkställighet ska upphöra att gälla.

3 c §

Om en åtgärd i anslutning till uppdämning eller vattenuttag och som strider mot denna lag eller mot bestämmelser eller föreskrifter som har meddelats med stöd av den eller om en försummelse av skyldigheter förorsakar eller innebär ett överhängande hot om en betydande negativ förändring i vattendrag eller grundvatten eller en naturskada som avses i 5 a § i naturvårdslagen ska regionförvaltningsverket, utöver vad som bestäms i 3 §, ålägga den som orsakat olägenheten att vidta behövliga åtgärder för att förhindra negativa effekter eller begränsa dem så att de blir så små som möjligt eller att vidta hjälpåtgärder som avses i lagen om avhjälpande av vissa miljöskador (383/2009). Ärendet ska behandlas på det sätt som föreskrivs i 3 § i detta kapitel.


3 d §

Den som orsakat olägenheter eller skador enligt 3 c § ska utan dröjsmål underrätta närings-, trafik- och miljöcentralen om olägenheterna eller skadorna och överhängande hot om sådana och vidta behövliga åtgärder för att förhindra olägenheter eller skador eller begränsa dem så att de blir så små som möjligt.

3 e §

Om ett ärende som avses i 3 c § 1 och 2 mom. inte har anhängiggjorts på ansökan av närings-, trafik- och miljöcentralen, kan den som enligt 17 kap. 1 § 2 mom. får söka ändring i regionförvaltningsverkets beslut skriftligen anhängiggöra ärendet. Regionförvaltningsverket ska begära de utlåtanden som behövs för att avgöra ärendet.

4 §

I fall som avses i 3 a § i detta kapitel kan regionförvaltningsverket på ansökan av en tillsynsmyndighet förordna att de kostnader som staten åsamkats av åtgärderna helt eller delvis ska indrivas hos den som försummat underhållet, om det senare har framgått vem denne är.

6 §

Angående verkställighet av regionförvaltningsverkets och den kommunala miljövårdsmyndighetens beslut som vunnit laga kraft samt beslut som har fattats vid en dikningsförrättning gäller, till den del det är fråga om nyttjande- eller inlösningsrätt eller ersättningar eller skyldigheter som bestäms enligt 11 kap., i tillämpliga delar vad som föreskrivs om verkställighet av en dom som vunnit laga kraft.

8 §

Regionförvaltningsverket ska underrätta fastighetsregisterföraren om ett lagakraftvunnet beslut genom vilket meddelats rätt att på annans mark anlägga bädd eller uppföra annan anläggning, sätta annans område varaktigt under vatten, använda vattenkraft som tillhör annans fastighet eller samfällt område eller annars fortgående tillgodogöra sig annans fasta egendom. Detsamma gäller ett beslut genom vilket något område har avsatts till skyddsområde eller användningen av området annars begränsats. En anteckning om beslutet ska göras i fastighetsregistret. Fastighetsregisterföraren ska vid behov på ansökan förordna att fastighetsförrättning ska verkställas och de omständigheter som anteckningen förutsätter därvid utredas. På förrättningen tillämpas bestämmelserna om fastighetsbestämning i fastighetsbildningslagen.


Vad som föreskrivs ovan i denna paragraf om underrättelse ska iakttas när de förhållanden som föranlett anteckningen ändrats genom ett lagakraftvunnet beslut av regionförvaltningsverket.


8 a §

Gäller regionförvaltningsverkets beslut byggande i vattendrag eller något annat i denna lag nämnt företag som innebär att ägor kommer att splittras eller bli mindre eller att förbindelser försvåras, ska regionförvaltningsverket sedan beslutet vunnit laga kraft till lantmäteribyrån sända kopior av beslutshandlingarna i ärendet. Vad som föreskrivs ovan tillämpas inte på regionförvaltningsverkets beslut med stöd av 6 kap.

Förfaller enligt 2 kap. 12 § ett tillstånd, med stöd av vilket verkställts en sådan ägoreglering som avses i lagen om ägoregleringar på grund av vattendragsprojekt, ska närings-, trafik- och miljöcentralen underrätta lantmäteribyrån, som ska förordna om ny ägoreglering. I fråga om förrättningen gäller på motsvarande sätt 19 kap. 5 a § 3 mom.

9 §

För handläggningen i regionförvaltningsverket och hos den kommunala miljövårdsmyndigheten av ett ärende som avses i denna lag kan uppbäras en avgift, vars storlek bestäms enligt vad som föreskrivs i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och i en förordning som med stöd av den utfärdas av miljöministeriet. Den avgift som uppbärs till kommunen ska i tillämpliga delar motsvara lagen om grunderna för avgifter till staten. Grunderna för avgiften bestäms närmare i en taxa som kommunen godkänner. Avgift uppbärs inte för handläggningen av ärenden som väckts på initiativ av en myndighet eller skadelidande part. För handläggningen av ärenden som väckts på yrkande av någon annan får avgift uppbäras, om ärendet ska anses ha blivit väckt uppenbart utan grund.


11 §

När syneförrättning hålls i ett ansökningsärende ska sökanden, om inte något annat följer av 2 mom., betala

1) resekostnaderna för förrättningsingenjören, sakkunniga i statens tjänst, regionförvaltningsverkets tjänstemän som förordnats att biträda i ärendet, sådana av närings-, trafik- och miljöcentralen förordnade biträden till förrättningsingenjören som avses i 18 kap. 1 § 3 mom. samt andra som utför uppgifter som ankommer på förrättningsingenjören, enligt vad som föreskrivs eller genom tjänstekollektivavtal eller på annat sätt bestäms om ersättning av resekostnader till personer i statens tjänst,

2) arvode och resekostnader för sakkunniga som inte är anställda hos staten,

3) gode männens arvoden och resekostnader enligt vad som föreskrivs i fråga om ersättning av dessa kostnader till gode män vid fastighetsförrättningar,

4) kostnaderna för hyra av möteslokaler, anskaffning, duplicering och postning av handlingar samt kungörelser i tidningarna,

5) kostnader för båtförares samt avvägnings-, borrnings- och mätningsmäns uppgifter samt för övriga med dessa jämförbara hjälpfunktioner som utförs i terrängen.

När det är fråga om en ansökan som avses i 2 kap. 27 § eller 11 kap. 8 § och som gjorts av den som lidit förlust av förmån, betalas de kostnader som nämns i 1 mom. av statens medel, men indrivs med stöd av regionförvaltningsverkets beslut hos den som orsakat förlusten av förmånen, om inte regionförvaltningsverket med hänsyn till de omständigheter som framkommit i saken bestämmer att sökanden helt eller delvis ska betala dem eller staten helt eller delvis svara för dem. Till de handlingar som tillkommit vid syneförrättningen ska fogas förrättningsingenjörens uträkning av kostnaderna, och i förrättningsmännens utlåtande ska intas ett förslag om huruvida staten ska ersättas för dessa.

Vid slutsyn betalas de kostnader som nämns i 1 mom. av statens medel, men återkrävs med stöd av regionförvaltningsverkets beslut av den som erhållit tillståndet, om inte regionförvaltningsverket med stöd av de omständigheter som framkommit i saken bestämmer att staten helt eller delvis ska svara för dem. Till de handlingar som tillkommit vid slutsynen ska fogas förrättningsingenjörens uträkning av kostnaderna, och i förrättningsmännens utlåtande ska intas ett förslag om huruvida staten ska ersättas för dessa.

12 §

Regionförvaltningsverket kan i de fall som avses i 9 § och en förrättningsingenjör i de fall som avses i 10 § 1 mom. och 11 § 1 mom. i detta kapitel yrka att för kostnader enligt nämnda lagrum ska betalas en förskottsavgift, vid äventyr att behandlingen av ärendet inte fortsätts förrän betalning skett eller godtagbar säkerhet för betalningen ställts. En förskottsavgift som grundar sig på förrättningsingenjörens yrkande ska betalas till närings-, trafik- och miljöcentralen.

Kostnader som avses i 1 mom. får uppbäras med stöd av en uträkning som gjorts av regionförvaltningsverket respektive förrättningsingenjören enligt 7 § i detta kapitel, med undantag av lösen för expeditioner, beträffande vilka de särskilda bestämmelserna därom ska iakttas. Kostnader som grundar sig på förrättningsingenjörens uträkning och som ska betalas till staten, inberäknat de om vilka regionförvaltningsverket förordnat med stöd av 11 § 2 och 3 mom. i detta kapitel, uppbärs av närings-, trafik- och miljöcentralen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009
FvUB 18/2009
RSv 205/2009

Helsingfors den 22 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.