1383/2009

Utfärdat i Helsingfors den 21 december 2009

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygien i livsmedel av animaliskt ursprung

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 4 § lagen den 25 februari 2000 om Finlands författningssamling (188/2000):

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande förordning:

Förordningens rubrik nr utfärdat träder i kraft
JSM:s förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygien i livsmedel av animaliskt ursprung 3/VLA/2009 17.12.2009 1.1.2010

Förordningen har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets föreskriftssamling som gäller veterinärväsendet. Förordningen kan fås från jord- och skogsbruksministeriets avdelning för livsmedel och hälsa, Mariegatan 23, 00170 Helsingfors, tfn (09) 160 01.

Kommissionens förordning (EG) nr 1881/2006 (32006R1881); EGT nr L 364, 20.12.2006, s. 5
Kommissionens förordning (EG) nr 1019/2008 (32008R1019); EGT nr L 277, 18.10.2008, s. 7
Kommissionens förordning (EG) nr 1020/2008 (32008R1020); EGT nr L 277, 18.10.2008, s. 8

Helsingfors den 21 december 2009

Avdelningschef
Matti Aho

Regeringsråd
Ritva Ruuskanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.