1377/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om justitieförvaltningens datateknikcentral

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 15 december 2005 om justitieförvaltningens datateknikcentral (1035/2005) 2 § som följer:

2 §
Uppgifter

Justitieförvaltningens datateknikcentral producerar för ministeriet och ämbetsverken inom förvaltningsområdet samt för andra statliga ämbetsverk datatekniska utvecklings-, sakkunnig-, produktions-, upphandlings- och stödtjänster, som stöder verksamhetsprocesserna och utvecklandet av dessa. Datateknikcentralen producerar de tjänster som behövs antingen själv eller skaffar dem hos andra tjänsteproducenter enligt vad som överenskommits i serviceavtalen.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Helsingfors den 22 december 2009

Justitieminister
Tuija Brax

Regeringsråd
Markku Kuusela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.