1313/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Lag om ändring av lagen om farkostregistret

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 10 november 2006 om farkostregistret (976/2006) 9 § 3 mom., 20 § 1 mom. 1 och 2 punkten och 27 § 2 mom. som följer:

9 §
Registreringsbevis

Trafiksäkerhetsverket fastställer en mall för registreringsbeviset.

20 §
Utlämnande av offentliga uppgifter i elektronisk form

Offentliga personuppgifter och andra uppgifter i registret får lämnas ut via teknisk anslutning eller på annat sätt i elektronisk form

1) till polisen när den fullgör uppgifter enligt 1 § i polislagen (493/1995) och till tullverket, gränsbevakningsväsendet, Nödcentralsverket och Trafiksäkerhetsverket för räddnings- och tillsynsverksamheten,

2) till försvarsmakten, gränsbevakningsväsendet, Trafiksäkerhetsverket och Nödcentralsverket för beredskapsplanering,


27 §
Avstående från åtgärder

Om en förseelse uppenbart är sådan som anges i 1 mom., kan Trafiksäkerhetsverket, polisen, gränsbevakningsväsendet eller tullverket utan att vidta andra åtgärder ge den skyldige en anmärkning.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 208/2009
KoUB 23/2009
RSv 203/2009

Helsingfors den 22 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.