1239/2009

Rättelser till förordningen.

Given i Helsingfors den 29 december 2009

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om en höjning av vissa belopp som anges i försäkringsbolagslagen

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 11 kap. 27 § 2 mom.:

1 §
Garantibeloppet för skadeförsäkringsbolag som bedriver verksamhet med direkt försäkring

I fråga om skadeförsäkringsbolag som bedriver verksamhet med direkt försäkring är det minimigarantibelopp som avses i 11 kap. 19 § 2 mom. 1 punkten i försäkringsbolagslagen (521/2008) 3 500 000 euro och det minimigarantibelopp som avses i 2 punkten i det momentet är 2 300 000 euro.

2 §
Garantibeloppet för livförsäkringsbolag som bedriver verksamhet med direkt försäkring

I fråga om livförsäkringsbolag som bedriver verksamhet med direkt försäkring är det minimigarantibelopp som avses i 11 kap. 20 § 2 mom. i försäkringsbolagslagen 3 500 000 euro.

3 §
Garantibeloppet för återförsäkringsbolag

I fråga om captivebolag för återförsäkring är det minimigarantibelopp som avses i 11 kap. 21 § 2 mom. i försäkringsbolagslagen 1 100 000 euro. I fråga om andra återförsäkringsbolag än captivebolag är det minimigarantibelopp som avses i 11 kap. 20 § 3 mom. i försäkringsbolagslagen 3 500 000 euro.

4 §
Belopp som ska användas vid beräkning av verksamhetskapitalet

Det belopp som ska användas i beräkningar som avses i 11 kap. 8 § 1 mom. i försäkringsbolagslagen är 57 500 000 euro. Det belopp som ska användas i beräkningar som avses i 11 kap. 9 § 1 mom. i den lagen är 40 300 000 euro.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 30 december 2009.

Genom denna förordning upphävs social- och hälsovårdsministeriets förordning av den 23 november 2006 om en höjning av vissa belopp som anges i lagen om försäkringsbolag och i lagen om försäkringsföreningar (1053/2006).

Helsingfors den 29 december 2009

Social- och hälsovårdsminister
Liisa Hyssälä

Övermatematiker
Pertti Pulkkinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.