1238/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Statsrådets förordning om ändring av 8 § i förordningen om betalning av fronttillägg utomlands

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

ändras i förordningen av den 10 mars 1989 om betalning av fronttillägg utomlands (241/1989) 8 § 1 mom., sådant det lyder i förordning 265/2008, som följer:

8 §

Folkpensionsanstalten ska månatligen senast sex bankdagar före varje betalningsdag enligt 4 § 1 och 2 mom. meddela social- och hälsovårdsministeriet det belopp som enligt Folkpensionsanstaltens uppskattning behövs för betalning av de fronttillägg som ska betalas den nämnda dagen. Social- och hälsovårdsministeriet ska betala Folkpensionsanstalten ett förskott på statens andel av beloppen enligt meddelandet senast den tredje bankdagen före den dag då förmånerna betalas ut.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 22 december 2009

Social- och hälsovårdsminister
Liisa Hyssälä

Äldre regeringssekreterare
Juha Rossi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.