1222/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Lag om ändring av 8 a § i kemikalielagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i kemikalielagen av den 14 augusti 1989 (744/1989) 8 a §, sådan den lyder i lag 491/2008, som följer:

8 a §
Säkerhetsteknikcentralen

Säkerhetsteknikcentralen ska ha tillsyn över att vissa begränsningar enligt artikel 67 i REACH-förordningen som gäller varor som marknadsförs till konsumenter iakttas.

Vid tillsyn enligt 1 mom. ska Säkerhetsteknikcentralen tillämpa lagen om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet (75/2004).

Närmare bestämmelser om de begränsningar som Säkerhetsteknikcentralen har tillsyn över utfärdas genom förordning av statsrådet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

RP 218/2009
EkUB 18/2009
RSv 177/2009

Helsingfors den 22 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Arbetsminister
Anni Sinnemäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.