1139/2009

Given i Helsingfors den 17 december 2009

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fiske efter vassbuk och strömming på Östersjöns centralbassäng år 2010

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 2 och 10 § i lagen av den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik (1139/1994):

1 §
Fiske efter vassbuk och strömming på Östersjöns centralbassäng

Fiskefartyg som är registrerade i Finland får år 2010 fiska vassbuk eller strömming inom ICES delområden 22―28 samt delområde 29 söder om breddgraden 59°30'N så att vassbuksfångsten som av alla i Finland registrerade fiskefartyg fiskats inom ifrågavarande områden är sammanlagt högst 5 000 ton.

2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010 och är i kraft till den 31 december 2010.

Helsingfors den 17 december 2009

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Konsultativa tjänstemannen
Orian Bondestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.