1124/2009

Given i Helsingfors den 17 december 2009

Statsrådets förordning om ändring av 7 och 31 § i statsrådets förordning om lotterier

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från inrikesministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 20 december 2001 om lotterier (1345/2001) 7 § 1 mom. och 31 § som följer:

7 §
Sökande av rekommendation till avgörande

En i 48 § i lotterilagen avsedd rekommendation till avgörande skall sökas skriftligen hos Polisstyrelsen inom 21 dagar från den dag då resultaten av tippnings-, vadhållnings- och totospel har fastställts samt efter utgången av försäljningstiden som antecknats på lotterna i penninglotterier. Vid uträknande av tidsfristen skall fastställelsedagen inte beaktas.


31 §
Skyldighet att lämna uppgifter

Polisinrättningarna skall på begäran sända inrikesministeriet och Polisstyrelsen de uppgifter som behövs för statistikföring av lotteriverksamheten och social- och hälsovårdsministeriet de uppgifter som behövs för uppföljning av och forskning kring problem som deltagandet i lotterier orsakar.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 17 december 2009

Inrikesminister
Anne Holmlund

Lagstiftningsråd
Riitta Aulanko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.