1110/2009

Given i Helsingfors den 17 december 2009

Inrikesministeriets förordning om regionförvaltningsverkens ansvarsområden för polisväsendet

I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 1 § 2 mom. i polisförvaltningslagen av den 14 februari 1992 (110/1992) och 6 § 2 mom. i lagen av den 20 november 2009 om regionförvaltningsverken (896/2009), av dem det förstnämnda momentet sådant det lyder i lag 497/2009:

1 §
Hur ansvarsområdena för polisväsendet placeras i regionförvaltningsverken

Ansvarsområden för polisväsendet finns vid Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland, vid Regionförvaltningsverket i Östra Finland och vid Regionförvaltningsverket i Norra Finland. Ansvarsområdena finns vid verkens huvudsakliga verksamhetsställen.

2 §
Verksamhetsområdet för Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands ansvarsområde för polisväsendet

Verksamhetsområdet för ansvarsområdet för polisväsendet vid Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland omfattar verksamhetsområdena för Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland och Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland.

3 §
Verksamhetsområdet för Regionförvaltningsverket i Östra Finlands ansvarsområde för polisväsendet

Verksamhetsområdet för ansvarsområdet för polisväsendet vid Regionförvaltningsverket i Östra Finland omfattar verksamhetsområdena för Regionförvaltningsverket i Södra Finland och Regionförvaltningsverket i Östra Finland.

4 §
Verksamhetsområdet Regionförvaltningsverket i Norra Finlands ansvarsområde för polisväsendet

Verksamhetsområdet för ansvarsområdet för polisväsendet vid Regionförvaltningsverket i Norra Finland omfattar verksamhetsområdena för Regionförvaltningsverket i Lappland och Regionförvaltningsverket i Norra Finland.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 17 december 2009

Inrikesminister
Anne Holmlund

Lagstiftningsråd
Riitta Aulanko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.