1107/2009

Given i Helsingfors den 17 december 2009

Statsrådets förordning om ändring av 4 § i tingsrättsförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet,

fogas till 4 § i tingsrättsförordningen av den 28 juni 1993 (582/1993) ett nytt 5 mom. som följer:

4 §

En sådan ansökan om att ett mål eller ärende ska förklaras brådskande som avses i 19 kap. i rättegångsbalken avgörs av lagmannen eller, om det finns orsak till det, av en tingsdomare enligt vad som anges närmare i tingsrättens arbetsordning.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Helsingfors den 17 december 2009

Justitieminister
Tuija Brax

Regeringsådet
Heikki Liljeroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.