1089/2009

Utfärdat i Helsingfors den 17 december 2009

Statsrådets beslut om ändring av kommunindelningen mellan Villmanstrand stad och Imatra stad

Statsrådet har med stöd av 11 § 1 mom. i kommunindelningslagen av den 19 december 1997 (1196/1997) och 5 § i språklagen av den 6 juni 2003 (423/2003) beslutat:

Ändring i kommunindelningen

Från Villmanstrand stad överförs till Imatra stad följande fastigheter och delar av fastigheter samt andra registerenheten och delar av registerenheter:

1) Från Korvenkanta by lägenheter Lainela 1:81, Jokirinne 1:215, Puroaho 1:219, Reijonpuro 1:220, Kaukola 1:224 och Törmälä 1:233 i sin helhet samt lägenheter Lehtovaara 1:229 och Erkkilä 1:241 delvis,

2) Från samfälldt vattenområde 876:26:1 den del, som ligger mellan jordlotterna lägenhet Lainela 1:81 i Korvenkanta by.

Verkningar på språklig indelning

Överföringen föranleder inte ändring i kommunernas språkliga indelning.

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2011.

Tillkännagivande av beslutet

Beslutet skall meddelas i vederbörande kommuner såsom kommunala tillkännagivanden offentliggörs i kommunerna. Beslutet och motiveringen till detta skall vara uppsatta på kommunens anslagstavla till dess att beslutet har vunnit laga kraft.

För övrigt svarar finansministeriet för tillkännagivande av beslutet.

Besvärsanvisning

Ändring i detta beslut får sökas av vederbörande kommun eller en medlem i kommunen genom besvär.

Ändring söks genom en besvärsskrift som adresseras och lämnas in till högsta förvaltningsdomstolen.

Besvärsskriften skall lämnas till högsta förvaltningsdomstolens registratorskontor, Unionsgatan 16, 00130 Helsingfors, inom 30 dagar från det att beslutet publicerats i författningssamlingen.

I besvärsskriften skall anges ändringssökandens namn, hemkommun och kontaktinformation samt det överklagade beslutet, den ändring som söks i beslutet och grunderna för den ändring som söks.

Helsingfors den 17 december 2009

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Överinspektör
Anu Hernesmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.