1076/2009

Given i Helsingfors den 15 december 2009

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av bilaga 1 och 2 till social- och hälsovårdsministeriets förordning om beräkningsgrunderna för sjömanspensionskassans försäkringstekniska ansvarsskuld och om grunderna för ansvarsfördelningen enligt 153 § i lagen om sjömanspensioner

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

ändras i social- och hälsovårdsministeriets förordning av den 12 december 2007 om beräkningsgrunderna för sjömanspensionskassans försäkringstekniska ansvarsskuld och om grunderna för ansvarsfördelningen enligt 153 § i lagen om sjömanspensioner (1213/2007) bilaga 1 och 2 sådana de lyder i förordning 862/2008, som följer:Denna förordning träder i kraft den 31 december 2009.

Förordningen tillämpas första gången vid beräkningen av den försäkringstekniska ansvarsskulden för 2009 och vid den ansvarsfördelning som verkställs för 2009.

Helsingfors den 15 december 2009

Social- och hälsovårdsminister
Liisa Hyssälä

Matematiker
Harri Isokorpi

Bilagor 1 och 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.