1028/2009

Given i Helsingfors den 9 december 2009

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävandet av jord- och skogsbruksministeriets förordning om avbrytande av fiske efter torsk inom ICES delområden 25―32 med fartyg vars längd är över 20 meter och som är registrerade i Finland

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 2 och 10 § i lagen av den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik (1139/1994):

1 §
Upphävandet av förordning

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 5 mars 2009 om avbrytande av fiske efter torsk inom ICES delområden 25―32 med fartyg vars längd är över 20 meter och som är registrerade i Finland (114/2009).

2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 10 december 2009.

Helsingfors den 9 december 2009

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Konsultativa tjänstemannen
Orian Bondestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.