1019/2009

Given i Helsingfors den 25 november 2009

Justitieministeriets förordning om ändring av 4 § i justitieministeriets förordning om handläggning av häktningsärenden och andra brådskande ärenden vid tingsrätter i vissa fall

I enlighet med justitieministeriets beslut

ändras i justitieministeriets förordning av den 28 november 2003 om ändring av justitieministeriets förordning om handläggning av häktningsärenden och andra brådskande ärenden vid tingsrätter i vissa fall (1000/2003) 4 § som följer:

4 §
Jourhavande tingsrätter

Inom hovrätternas jourområden har följande tingsrätter jour under de dygn som nämns i 2 § 1 mom.:

1) inom jourområdet för Åbo hovrätts domkrets Birkalands, Egentliga Finlands, Egentliga Tavastlands, Västra Nylands och Ålands tingsrätter,

2) inom jourområdet för Vasa hovrätts domkrets Mellersta Finlands, Mellersta Österbottens, Satakunta, Södra Österbottens och Österbottens tingsrätter,

3) inom jourområdet för Östra Finlands hovrätts domkrets Kajanalands, Norra Karelens, Norra Savolax och Södra Savolax tingsrätter,

4) inom jourområdet för Helsingfors hovrätts domkrets Esbo, Tusby, Vanda och Östra Nylands tingsrätter,

5) inom jourområdet för Kouvola hovrätts domkrets Hyvinge, Kymmenedalens, Päijänne-Tavastlands och Södra Karelens tingsrätter,

6) inom jourområdet för Rovaniemi hovrätts domkrets Kemi-Torneå, Lapplands, Uleåborgs och Ylivieska-Brahestads tingsrätter.

Tingsrätterna inom jourområdet för en hovrätts domkrets har i jour tur och ordning. Helsingfors tingsrätt har jour fortgående.

Varje tingsrätt kan behandla ärenden som hör till dess egen domkrets, även om tingsrätten inte har jour.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Helsingfors den 25 november 2009

Justitieminister
Tuija Brax

Regeringssekreterare
Mika Risla

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.