992/2009

Given i Helsingfors den 4 december 2009

Lag om ändring av 6 § i lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 22 december 2006 om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet (1336/2006) 6 § som följer:

6 §
Mottagare av understöd

Understöd för utvecklande av företag beviljas endast små och medelstora företag, om inte något annat bestäms nedan.

Understöd kan inte beviljas för fiskeri, jordbruk eller skogsbruk. Understöd kan inte heller beviljas för första bearbetning eller marknadsföring av jordbruksprodukter, med undantag av sådana investeringar enligt 8 § 1 punkten som sammanhänger med produktion av biodrivmedel samt sådana projekt för beredning av forsknings- och utvecklingsåtgärder som avses i statsrådets förordning som utfärdats med stöd av 11 §.

Vid beviljandet av understöd ska också Europeiska gemenskapens sektorvisa begränsningar beaktas.


Denna lag träder i kraft den 14 december 2009.

RP 88/2009
EkUB 17/2009
RSv 176/2009

Helsingfors den 4 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Näringsminister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.