985/2009

Given i Helsingfors den 30 november 2009

Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets förordning om gränsbevakningsmans tjänstetecken

I enlighet med inrikesministeriets beslut

upphävs i inrikesministeriets förordning av den 25 augusti 2005 om gränsbevakningsmans tjänstetecken (655/2005) 4 § samt

ändras 2 § 1 mom. och bilden på framsidan av tjänstetecknet som följer:

2 §
Tjänstetecken och uppgifter som skall införas i detta

Gränsbevakningsmans tjänstetecken är ett 85,6 millimeter långt och 54 millimeter brett i hörnen avrundat kort av plast, i vilket antecknas kortets nummer samt kortinnehavarens namn och kortets giltighetstid. Tjänstetecknet förses med innehavarens fotografi.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

När denna förordning träder i kraft ska de tjänstetecken som är i bruk ersättas av tjänstetecken som överensstämmer med utseendet enligt denna förordning före utgången av 2010.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 30 november 2009

Inrikesminister
Anne Holmlund

Överinspektör
Anne Ihanus

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.