984/2009

Given i Helsingfors den 20 november 2009

Miljöministeriets förordning om placeringen av ansvarsområdet för miljötillstånden i regionförvaltningsverken och om utvidgning av deras verksamhetsområden

I enlighet med miljöministeriets beslut föreskrivs med stöd av 6 § i lagen om regionförvaltningsverken (896/2009):

1 §
Placeringen av ansvarsområdet för miljötillstånden i regionförvaltningsverken

Ansvarsområdet för miljötillstånden som avses i statsrådets förordning om regionförvaltningsverken (906/2009) finns vid regionförvaltningsverken i Södra Finland, Östra Finland, Västra och Inre Finland och Norra Finland.

2 §
Utvidgning av verksamhetsområden

Regionförvaltningsverket i Södra Finland sköter uppgifter som hör till ansvarsområdet för miljötillstånden både inom sitt verksamhetsområde och inom verksamhetsområdet för Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland. Regionförvaltningsverket i Norra Finland sköter uppgifter som hör till ansvarsområdet för miljötillstånden både inom sitt verksamhetsområde och inom verksamhetsområdet för Regionförvaltningsverket i Lappland.

3 §
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 20 november 2009

Miljöminister
Paula Lehtomäki

Överinspektör
Kaisa Pelttari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.