956/2009

Given i Helsingfors den 27 november 2009

Republikens presidents förordning om ändring av 2 § i förordningen om ikraftträdande av den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av utrikesministern,

ändras i förordningen av den 27 februari 1998 om ikraftträdande av den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk (149/1998) 2 § 3 punkten, sådan den lyder i förordning 718/1998, som följer:

2 §

3. Finland tillämpar i enlighet med artikel 7 stycke 5 i stadgan i tillämpliga delar ifrågavarande artikels stycken 1―4 på romani, karelska samt övriga territoriellt obundna språk.


Denna förordning träder i kraft den 4 december 2009.

Helsingfors den 27 november 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Utrikesminister
Alexander Stubb

Översättning till samiska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.