923/2009

Given i Helsingfors den 17 november 2009

Undervisningsministeriets förordning om ändring av 2 § 1 mom. i undervisningsministeriets förordning om studentexamensnämndens avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med undervisningsministeriets beslut

ändras i undervisningsministeriets förordning av den 30 maj 2001 om studentexamensnämndens avgiftsbelagda prestationer (438/2001) 2 § 1 mom., sådant det lyder i förordning 656/2008, som följer:

2 §
Fasta avgifter

För de prestationer som nämns i 1 § 1 punkten uppbär studentexamensnämnden en fast grundavgift på 25 euro per examinand för deltagande i studentexamen och en fast deltagaravgift på 28 euro för varje prov.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Helsingfors den 17 november 2009

Undervisningsminister
Henna Virkkunen

Regeringsråd
Anne-Marie Brisson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.