908/2009

Given i Helsingfors den 20 november 2009

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om tjänster som alltid besätts för viss tid

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet,

fogas till 1 § i förordningen av den 30 november 1994 om tjänster som alltid besätts för viss tid (1060/1994) en ny 5 punkt i stället för den 5 punkt som upphävts genom förordning 632/2008, som följer:

1 §

Följande tjänster besätts för viss tid, dock för högst fem år i sänder:


5) vid ett regionförvaltningsverk tjänsterna som överdirektör för regionförvaltningsverket och som direktör för ett ansvarsområde inom regionförvaltningsverket, med undantag för tjänsterna som direktör för de ansvarsområden som sköter uppgifter inom polisväsendet och arbetarskyddet samt tjänsterna som direktör för ett ansvarsområde inom en närings-, trafik- och miljöcentral.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 20 november 2009

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Arbetsmarknadsjurist
Jussi Luomajärvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.