899/2009

Given i Helsingfors den 20 november 2009

Lag om ändring av 4 § i lagen om organisering av konstens främjande

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 14 juli 1967 om organisering av konstens främjande (328/1967) 4 § 3 mom., sådant det lyder i lag 1236/2007, som följer:

4 §

Medlemmarna av en regional konstkommission förordnas av landskapsförbundet i kommissionens verksamhetsområde bland dem som har föreslagits av regionala organisationer och inrättningar för konst och kultur, sedan dessa har hörts. Om konstkommissionens verksamhetsområde emellertid består av områdena för flera landskapsförbund, förordnas medlemmarna av landskapsförbunden tillsammans. Kommissionen väljer inom sig en ordförande och en vice ordförande.


Om ikraftträdandet av denna lag föreskrivs genom lag.

RP 59/2009
FvUB 13/2009
RSv 150/2009

Helsingfors den 20 november 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.