892/2009

Given i Helsingfors den 20 november 2009

Lag om ändring av 3 § i lagen om yrkesutbildning

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 21 augusti 1998 om yrkesutbildning (630/1998) 3 § 2 mom. som följer:

3 §
Yrkesutbildning

För de studerande kan i samband med den grundläggande yrkesutbildningen ordnas annan verksamhet som nära anknyter till undervisningen. Orienterande och förberedande utbildning före den grundläggande yrkesutbildningen kan ordnas för att underlätta ansökan till yrkesutbildning och stärka studiemotivationen. För handikappade studerande kan ordnas undervisning och handledning i tränings- och rehabiliteringssyfte. För invandrare kan dessutom ordnas utbildning som förbereder för den grundläggande yrkesutbildningen. Omfattningen av, syftet med och bedömningen av utbildning som förbereder och ger träning för den grundläggande yrkesutbildningen bestäms genom förordning av statsrådet.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

I 3 § 2 mom. avsedd orienterande och förberedande utbildning före den grundläggande yrkesutbildningen ordnas från och med den 1 augusti 2010.

RP 107/2009
KuUB 7/2009
RSv 138/2009

Helsingfors den 20 november 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Undervisningsminister
Henna Virkkunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.