873/2009

Given i Helsingfors den 13 november 2009

Lag om ändring av 8 § i lagen om offentlig upphandling

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 8 § i lagen av den 30 mars 2007 om offentlig upphandling (348/2007) ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., som följer:

8 §
Undantag från tillämpningsområdet i fråga om tjänsteupphandling

Utöver vad som bestäms i 1 mom. tillämpas denna lag på upphandlingskontrakt som avses i 36 § 1 mom. i kollektivtrafiklagen (869/2009) bara till den del som bestäms i nämnda lag.Denna lag träder i kraft den 3 december 2009.

RP 110/2009
KoUB 18/2009
RSv 146/2009

Helsingfors den 13 november 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.