830/2009

Given i Helsingfors den 6 november 2009

Lag om ändring av 3 § i avfallslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i avfallslagen av den 3 december 1993 (1072/1993) 3 § 2 mom. som följer:

3 §
Definitioner

Vad som i denna lag föreskrivs om kommuner gäller även den samkommun som avses i 2 § i lagen om samarbete inom avfallshanteringen och kollektivtrafiken mellan kommunerna i huvudstadsregionen (829/2009) samt andra samkommuner till den del som de har getts uppgifter som i denna lag eller med stöd av den bestäms eller föreskrivs för kommunerna.


Denna lag träder i kraft den 15 november 2009.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 80/2009
FvUB 10/2009
RSv 124/2009

Helsingfors den 6 november 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.