755/2009

Given i Helsingfors den 16 oktober 2009

Lag om ändring av 7 § i lagen om källskatt på ränteinkomst

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 28 december 1990 om källskatt på ränteinkomst (1341/1990) 7 §, sådan den lyder i lag 610/2009, som följer:

7 §
Deklarering och betalning av skatt

Den skatt som räntebetalaren har uppburit på ränteinkomst ska han deklarera och betala senast månaden efter den under vilken räntan har betalts vid den tidpunkt som föreskrivs i skattekontolagen (604/2009). Uppgifter om skatten ska lämnas i en periodskattedeklaration så som föreskrivs i skattekontolagen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Lagen tillämpas på skatt som uppburits på ränteinkomst den dag lagen träder i kraft eller därefter.

RP 129/2009
FiUB 12/2009
RSv 115/2009

Helsingfors den 16 oktober 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Jyrki Katainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.