754/2009

Given i Helsingfors den 16 oktober 2009

Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om källskatt på ränteinkomst

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 2―4 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen av den 7 augusti 2009 om ändring av lagen om källskatt på ränteinkomst (610/2009) som följer:


Lagen tillämpas på skatt som uppburits på ränteinkomst den 1 januari 2010 eller därefter.

På skatt som uppburits på ränteinkomst före den 1 januari 2010 tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet, om inte något annat föreskrivs nedan eller i någon annan lag.

Om källskatt som ska uppbäras på ränta som betalats före den 1 januari 2010 debiteras den 1 januari 2010 eller därefter, beräknas på skatten skattetillägg enligt det 16 § 2 mom. som gäller vid ikraftträdandet till den 31 december 2009.


Denna lag träder i kraft den 21 oktober 2009.

Lagen tillämpas redan från och med den 14 augusti 2009.

RP 129/2009
FiUB 12/2009
RSv 115/2009

Helsingfors den 16 oktober 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Jyrki Katainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.