750/2009

Given i Helsingfors den 16 oktober 2009

Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om skatteredovisning

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 2 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen av den 7 augusti 2009 om ändring av lagen om skatteredovisning (607/2009) som följer:


I fråga om redovisningarna för skatteåret 2009 och i tillämpliga delar för skatteåren före det iakttas de bestämmelser som gällde när denna lag trädde i kraft.


Denna lag träder i kraft den 21 oktober 2009.

Lagen tillämpas redan från och med den 14 augusti 2009.

RP 129/2009
FiUB 12/2009
RSv 115/2009

Helsingfors den 16 oktober 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Jyrki Katainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.