724/2009

Given i Helsingfors den 1 oktober 2009

Statsrådets förordning om de genomsnittliga priser per enhet för undervisnings- och kulturverksamhet och för fritt bildningsarbete som läggs till grund för statsfinansieringen 2010

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet, föreskrivs med stöd av 16 § 1 mom. och 24 § 4 mom. i lagen av den 21 augusti 1998 om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (635/1998) samt 11 § 4 mom. i lagen given samma dag om fritt bildningsarbete (632/1998), sådana de lyder, de två förstnämnda i lag 1071/2005 och det sistnämnda i lag 1200/2005:

1 §
Genomsnittliga priser per enhet för undervisningsverksamhet

Vid bestämmande av de priser per enhet som avses i 17―20 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (635/1998) är det per studerande fastställda genomsnittliga priset per enhet

1) i grundläggande utbildning 6 646,28 euro,

2) i gymnasier 6 039,54 euro,

3) i yrkesutbildning 10 452,48 euro, samt

4) i yrkeshögskolor 7 552,55 euro.

Vid bestämmande av de priser per enhet för grundläggande konstundervisning som avses i 21 § 2 mom. i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet är det per undervisningstimme fastställda genomsnittliga priset per enhet 69,00 euro.

2 §
Genomsnittliga priser per enhet för kulturverksamhet

Vid bestämmande av de priser per enhet för bibliotek som avses i 24 § 4 mom. i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet är det per kommuninvånare fastställda genomsnittliga priset per enhet för bibliotek 55,50 euro.

3 §
Genomsnittliga priser per enhet för fritt bildningsarbete

Vid bestämmande av de priser per enhet för medborgarinstitut som avses i 11 § 4 mom. i lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) är det per undervisningstimme fastställda genomsnittliga priset per enhet 77,14 euro.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010 eller, om riksdagen godkänner statsbudgeten för 2010 senare än nämnda dag, den dag då statsbudgeten godkänns.

Förordningen tillämpas vid bestämmande av priserna per enhet för 2010.

Helsingfors den 1 oktober 2009

Undervisningsminister
Henna Virkkunen

Regeringsråd
Marjatta Lindqvist

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.