719/2009

Given i Helsingfors den 22 september 2009

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 1 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om Landsbygdsverkets avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

fogas till jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 10 juli 2007 om Landsbygdsverkets avgiftsbelagda prestationer (772/2007) till 1 § ett nytt 2 och 3 mom., som följer:

1 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

I årlig övervakningsavgift för klassificering av slaktkroppar uppbärs en grundavgift av 1 860 euro samt en tilläggsavgift av 38 cent för slaktade och klassificerade nötkreatur och 2 cent för svin.

Övervakningsavgiften uppbärs två gånger om året på basis av rapporter som slakterierna skickar till Landsbygdsverket. Grundavgiften uppbärs till halva beloppet i samband med vardera uppbörden.


Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2009 och den tillämpas på de övervakningsavgiften som uppbärs från och med den 1 januari 2009.

Helsingfors den 22 september 2009

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Regeringsråd
Esko Laurila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.