707/2009

Given i Helsingfors den 24 september 2009

Statsrådets förordning om temporär ändring av förordningen om smittsamma sjukdomar

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

fogas temporärt till förordningen av den 31 oktober 1986 om smittsamma sjukdomar (786/1986) en ny 8 §, i stället för den 8 § som upphävts genom förordning 1383/2003, som följer:

8 §

Kommunerna ska ordna frivilliga vaccineringar, vars syfte är att skydda personer mot influensa orsakad av influensavirus A av subtyp (H1N1)v. Staten svarar för vaccineringar vid statliga inrättningar som avses i 9 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Institutet för hälsa och välfärd ska sörja för distributionen av vaccin till kommunerna och ge kommunerna experthjälp.

Vaccineringarna utförs till olika befolkningsgrupper i följande ordning:

1) personal inom hälso- och socialvården samt apoteksanställda i kundbetjäningsuppgifter som har direkt kontakt med vården och transporten av infektionspatienter eller infektionsbenägna patienter,

2) gravida kvinnor,

3) personer som har fyllt 6 månader och är under 65 år och som på grund av att de lider av en sjukdom hör till riskgruppen,

4) barn som har fyllt 6 månader och är under 3 år och som inte hör till riskgruppen,

5) personer i åldern 3―24 år som inte hör till riskgruppen samt beväringar,

6) personer som har fyllt 65 år och som på grund av att de lider av en sjukdom hör till riskgruppen,

7) personer som är 25 år eller äldre, så att de yngre åldersgrupperna vaccineras först.


Denna förordning träder i kraft den 25 september 2009 och gäller till och med den 31 maj 2010.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 24 september 2009

Omsorgsminister
Paula Risikko

Regeringssekreterare
Liisa Katajamäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.