706/2009

Given i Helsingfors den 10 september 2009

Statsrådets förordning om ändring av 20 § i förordningen om arbetshälsoinstitutets verksamhet och finansiering

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

ändras i förordningen av den 29 juni 1978 om arbetshälsoinstitutets verksamhet och finansiering (501/1978) 20 §, sådan den lyder i förordning 1263/2005, som följer:

20 §

I samband med varje regionalt verksamhetsställe finns en delegation, vars ordförande och vice ordförande samt övriga medlemmar och deras personliga suppleanter förordnas av direktionen för tre år i sänder. Medlemmarna ska företräda arbetarskyddsmyndigheter, social- och hälsovårdsmyndigheter, centrala arbetsmarknads- och företagarorganisationer och, med beaktande av regionens närings- och befolkningsstruktur och övriga verksamhet, andra centrala sammanslutningar och organisationer.

Delegationen ska

1) följa förändringarna inom regionens närings- och arbetsliv och på basis av dem ta initiativ och lägga fram förslag om åtgärder för främjande av arbetarskyddet och välbefinnandet i arbetet,

2) utgöra ett regionalt samarbetsnätverk som främjar arbetshälsan och arbetsmotivationen och inverkar positivt på att tiden i arbete förlängs,

3) följa och främja det regionala samarbetet mellan institutet och de arbetsplatser, myndigheter, arbetsmarknads- och företagarorganisationer och andra aktörer av betydelse för främjandet av arbetarskyddet och välbefinnandet i arbetet som behöver dess service, samt ta initiativ och ge utlåtanden i syfte att intensifiera samarbetet och öka effektiviteten.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 10 september 2009

Omsorgsminister
Paula Risikko

Regeringssekreterare
Liisa Katajamäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.