703/2009

Given i Helsingfors den 17 september 2009

Statsrådets förordning om ändring av 31 § i förordningen om alkoholdrycker och sprit

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet,

upphävs i förordningen av den 22 december 1994 om alkoholdrycker och sprit (1344/1994) 31 § 1 mom. och

ändras 31 § 3 mom. som följer:

31 §

Alkoholdrycker eller andra alkoholhaltiga ämnen som fråntagits en drucken person som grips ska tas i polisens förvar. Dryckerna eller ämnena får återlämnas till en person som gripits och hållits i förvar först när han eller hon inte längre är påverkad av alkohol. Om dryckerna inte avhämtas inom två veckor efter fråntagandet, ska de bevisligen förstöras.


Denna förordning träder i kraft den 1 november 2009.

Helsingfors den 17 september 2009

Justitieminister
Tuija Brax

Lagstiftningsråd
Lena Andersson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.