702/2009

Given i Helsingfors den 17 september 2009

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om ordningsbotsförseelser

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet,

fogas till förordningen av den 21 maj 1999 om ordningsbotsförseelser (610/1999) en ny 13 e § som följer:

13 e §
Förseelser som gäller alkohollagen

Den som bryter mot alkohollagen (1143/1994) kan föreläggas ordningsbot som följer:

1) för förtäring av alkoholdrycker i strid med förbudet enligt 58 § 1 mom., 20 euro,

2) för förtäring av alkoholdrycker på allmän plats i strid med förbud som med stöd av 58 § 2 mom. har meddelats av polisen, 20 euro,

3) för innehav av lagligen tillverkade och importerade alkoholdrycker såsom person som inte har fyllt aderton år i strid med 34 § 2 mom., 20 euro,

4) för innehav av lagligen tillverkade och importerade starka alkoholdrycker såsom person som fyllt aderton men inte tjugo år i strid med 34 § 2 mom., 20 euro.


Denna förordning träder i kraft den 1 november 2009.

Helsingfors den 17 september 2009

Justitieminister
Tuija Brax

Lagstiftningsråd
Lena Andersson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.