696/2009

Given i Helsingfors den 18 september 2009

Lag om ändring av vägtrafiklagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i vägtrafiklagen av den 3 april 1981 (267/1981) 82 b §, sådan den lyder i lag 676/1990, samt

ändras 73 § 1 mom., sådant det lyder i lag 113/2004, som följer:

73 §
Kontroll av hälsotillståndet

Den som har körrätt och är varaktigt bosatt i Finland ska inom två månader efter det att han eller hon har fyllt 45 år till polisen på boningsorten lämna ett utlåtande av läkare eller optiker om att kraven som gäller synförmågan uppfylls. Den som har körrätt för lastbil eller buss ska inom två månader efter det att han eller hon har fyllt 50, 55, 60 eller 65 år till polisen på boningsorten lämna ett läkarutlåtande om att hälsokraven uppfylls. Den skyldighet som avses i detta moment föreligger dock inte, om det när denna frist börjar har förflutit mindre än fem år från det att det av någon annan orsak än regelbundna kontroller enligt detta moment genom ett läkarutlåtande som tillställts polisen har påvisats att den som har körrätt uppfyller hälsokraven.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

RP 33/2009
KoUB 10/2009
RSv 76/2009

Helsingfors den 18 september 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.