685/2009

Given i Helsingfors den 11 september 2009

Lag om ändring av 24 kap. 1 § i strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i strafflagen av den 19 december 1889 (39/1889) 24 kap. 1 §, sådan den lyder i lag 531/2000, som följer:

24 kap.

Om kränkning av integritet och frid samt om ärekränkning

1 §
Hemfridsbrott

Den som obehörigen

1) tränger sig in eller i smyg eller genom att vilseleda någon inträder på en hemfridsskyddad plats eller gömmer sig eller stannar kvar på en sådan plats,

2) stör någons hemfrid genom att föra oväsen, kasta föremål eller på något annat motsvarande sätt, eller

3) stör någons hemfrid genom att ringa telefonsamtal eller skicka meddelanden till mobiltelefon,

ska för hemfridsbrott dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.


Denna lag träder i kraft den 1 november 2009.

RP 232/2008
LaUB 10/2009
RSv 94/2009

Helsingfors den 11 september 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.